Bemutatkozás


 A Zöld Zengő civil szervezetként arra törekszik, hogy értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésének tekinti a környezeti és természeti értékek védelmét és megismertetését, a környezettudatos és egészségtudatos gondolkodás kialakítását, a fenntartható fejlődés fogalmának minél szélesebb körben való megismertetését, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a megújuló energiaforrások használatának terjesztését, továbbá a sport és kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.