Bemutatkozás
 
A Buddhista Misszió Árya Maitreya Mandala Egyházközösség 70 éve alakult meg, mint a buddhizmus első Magyarországon elismert felekezete. Az egyház 1953-ban csatlakozott ahhoz az elsősorban Európában és Amerikában hódító szellemi megújulási mozgalomhoz, amelyet az európai születésű, nagyhírű buddhista tudós, Láma Anagarika Govinda kezdeményezett. Ennek a buddhista irányzatnak egyik megkülönböztető vonása, hogy hívei a Buddha követőinek keleti országokban őrzött hagyományaiból igyekeztek kiszűrni a kortól és kultúrától független, örökérvényű szellemi tanításokat; lemondtak ugyanakkor az egyes történeti iskolák ma nyugaton szokatlanul, vagy egzotikusan ható külsőségeiről. Törekvésük egy olyan, az egyetemes buddhista szellemi út lényegét megőrző vallásgyakorlási forma kimunkálása volt, amely beilleszthető a nyugati kultúrába, és összeegyeztethető a mai társadalomban élő ember mindennapi életvitelével. A közösség Maitréjáról, a buddhista Szentírás próféciáiban megjósolt eljövendő Buddháról nevezte el magát, aki a felebaráti szeretet megváltó erejét személyesíti meg.
 
Közösségünk tanítói a hagyományos buddhista tan átadását több szinten végzik: az alapoktól egészen a következő tanítói generációk képzéséig. Átlagosan heti nyolc programunk van, amelyeken a kezdők és a haladók egyaránt tanításokat kapnak, meditálhatnak, szertartásokon vehetnek részt.
 
Tevékenységeink abból a belátásból fakadnak, hogy ha magunkat megváltoztatjuk, megváltozik a világ is, s miközben megváltoztatjuk a világot, mi magunk is megváltozunk, megszabadulhatunk a bennünket tudat alatt befolyásoló, szenvedésteli helyzetekbe, káros érzelmi viharokba sodró benyomásoktól. Ezektől megszabadulva egyre tudatosabbak, mélyebben együttérzők, szeretettelibbek, lehetünk s így nem csak mi magunk, de a környezetünk is boldogabbá válhat.
 
Tevékenységünk
 
Budapesten a Móricz Zsigmond tér közelében lévő Keleti Kulturális Központban, a kamaraerdei Maitréja Templomban és a Soproni Tusita Buddhista Templomban várjuk rendszeres programokkal az érdeklődőket. 2021 szeptemberében nyitottuk meg új központunkat Szegeden a Szegedi Tusita Buddhista Templomot. (A hagyomány szerint Maitréja a Tusita mennyországban várja, hogy emberként megszületve elérje a tökéletes megvilágosodást.) A közösség fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy azokban a városokban, amelyekben létrejön elkötelezett közösség, annak működését akár meditációs központ létesítésével támogassuk. 
 
A koronavírus világszerte történő megjelenésére a Buddhista Misszió nagyon gyorsan reagált. Felismertük azt a szükségletet, ami ebben a helyzetben az emberekben természetes módon felbukkan, és jóllehet a központjaink bezártak, kialakítottuk az internetes tanítás és gyakorlás rendszerét. Ezzel az eszközzel tulajdonképpen azok számára is hozzáférhetővé váltak a tanítások, akik amúgy fizikai távolság, egészségi állapot, vagy bármilyen okból nem jutottak volna hozzá. A YouTube, a GoogleMeet és a Zoom internetes csatornák segítségével nemcsak a széles közönségnek szánt előadások váltak lehetségessé, hanem az intimebb légkört igénylő szemináriumok és meditációs elvonulások, sőt, ünnepek is.
 
A videófelvételeinkből immár több száz gyűlt össze, amelyek később is hozzáférhetőek az érdeklődők számára YouTube csatornánkon. Az előadások rendszerezett módon mutatják be a buddhista szellemi utat, kezdve a legelső ismerkedéstől a legmagasabb szintű tanításokig.
 
Tanítások a tudat természetéről tanfolyam
Bemutatja a tudat természetéről szóló ősi buddhista tanításokat, a megismerés folyamatait, a téves észlelések kialakulásának okait és eloszlatásukat
 
 
Természetesen a közösség fizikai együttlétének varázslatos, feltöltő atmoszféráját nem lehetséges teljes mértékben pótolni, és a közösségünk tagjai kifejezésre juttatták, mennyire hiányzik már nekik az, hogy ismét találkozzunk a központjainkban. Mi pedig már ezekre a találkozókra készülünk azzal, hogy a központokat csinosítjuk, modernizáljuk. 
 
Terveink szerint idén tavasszal  kamaraerdei templomunk mellett felavatjuk a Láma Anagarika Govinda Sztúpát, ami Magyarország 12. ilyen szakrális építménye lesz. Az figyelemre méltó, hogy az eddigiekből az első négyet a Buddhista Misszió tagjai hozták létre még évtizedekkel ezelőtt, e tradícióhoz csatlakozva a mostani nemzedék is megépítheti a maga sztúpáját.
 
A Buddhista Misszió kezdettől fogva komoly erőfeszítést tett a buddhizmus ősi szent iratainak és irodalmának, valamint a rokon szellemiségű keleti bölcseleti írásoknak a magyar nyelvű publikálására. Emellett papjaink figyelemre méltó eredeti magyar nyelvű munkákat is alkottak.
 
Tagjaink több jelentős szövegfordítást és eredeti munkát alkottak, amelyek immár a könyvesboltokban is hozzáférhetők. Az 1990 óta eltelt három években tíz kötetet jelentettünk meg. A Buddhista Misszió hivatalos folyóirata a Dharma- a nyugati buddhizmus lapja a közösség aktuális híreit, fontos eseményeiről szóló beszámolókat, interjúkat, tanulmányokat, verseket, és gyermekeknek inspirációt jelentő írásokat tartalmaz.
 
A Buddhista Misszió rendelkezésére áll mindazoknak, akik bármilyen szociális-, anyagi-, kulturális-, vagy vallási gyökerekkel érdeklődést mutatnak a Buddha tanítása iránt. Ez az érdeklődés, érthető módon, azokban is természetesen felmerülhet, akik a társadalom peremére szorultak, akik súlyosan ártó tetteik miatt elzárva kénytelenek tölteni az életüket. Számukra nyújt belső átalakulási lehetőséget a börtönprojektünk. Úgy gondoljuk, hogy a buddhista út egyetemes karaktere és gyakorlatorientált beállítottsága kivételesen alkalmassá teszi arra, hogy a modern, kiábrándult, erkölcsi és spirituális válságban vívódó ember számára segítséget nyújtson. Különösen fontos és hasznos ez azok számára, akiket a társadalom a tetteik miatt megbélyegzett és kitaszított. A társadalomba való visszailleszkedés folyamatában elengedhetetlen, hogy önmagukat képesek legyenek a teljes életre alkalmasnak tekinteni, az életüket még büntetésük ideje alatt, a börtönben is értelmesnek, hasznosnak látni. A buddhista börtönmisszió célja és értelme éppen ebben áll.
 
Céljaink
 
A Buddha két és fél ezer éve meghirdetett tanítása lényegében minden kereső emberhez szól nemtől, nemzetiségtől és származástól függetlenül. Nem hitelveket propagál, hanem azt az utat igyekszik megérteni és megvalósítani, amely a szenvedésből és tökéletlenségből a boldogsághoz és harmóniához vezet. E szellemi út lényegi összetevői az etikus viselkedés, a meditációs gyakorlatok és a mély belátás. Ezek mindegyike, mint ahogy a buddhista út egésze is, az ember saját felelősségére épül.
 
A Tan megjelenési formája és kifejezési nyelve azonban változik, s alkalmazkodik a kultúra fejlődéséhez. Ez volt Govinda lámának talán a legfontosabb fölismerése: megtalálni a saját nyugati kultúránknak megfelelő vallásgyakorlási formákat, de úgy, hogy közben a Buddha által reánk hagyományozott tanítások lényegi megőrzésével bekapcsolódhassunk a buddhista hagyomány máig eleven szellemi áramába. Ez segíthet abban, hogy ne vesszünk el az aktuális divatok és rendszerek gerjesztette káprázatokban, hanem a Dharma örök igazsága korunk megváltozott körülményei között is gyökeret eresszen az emberi szívekben.
 
Célunk, hogy rendelkezésére álljunk azoknak, akik bármilyen szociális-, anyagi-, kulturális-, vagy vallási gyökerekkel érdeklődést mutatnak a Buddha tanítása iránt. 
 
További információkat a Buddhista Misszióról, az 1% felhasználásáról, valamint a rendelkezés menetéről ide kattintva olvashat.