Az adományozó lehet magánszemély, vagy gazdasági társaság. A Társasági adó törvény 4.§ 1/a pontja értelmében 2012. január 1-től csak a közhasznú tevékenység támogatására, valamint külön törvényben meghatározott egyháznak adott támogatást, közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatást tekinti adománynak. Ez lehet visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás.
 
Nagyon fontos, hogy a támogatás által az adományozó gazdasági társaság, annak tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági, igazgatósági tagja, könyvvizsgálója, illetve az előbb felsoroltak közeli hozzátartozója semmilyen vagyoni előny nem szerezhet.
 
Az adományozó adományának felhasználását meghatározhatja, azaz megjelölheti konkrétan az általa támogatott közérdekű célt is. Ilyen megkötés hiányában az adományt a szervezet szabadon felhasználhatja. Az adomány felhasználásáról az éves beszámolóban kell beszámolni. Nagyon udvarias és korrekt gesztus, ha a támogatott szervezet az adományozóknak is megküldi ezt a beszámolót, vagy külön-külön az adomány felhasználásáról egy köszönőlevélben ad tájékoztatást.
 
Adományozni bármely szervezetnek lehet, viszont adókedvezmény igénybevételére csak a közhasznú szervezeteket támogató társas vállalkozások jogosultak.
 
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Civil törtvény) szerint adománynak nevezzük a civil szervezetnek, ellenszolgáltatás nélkül juttatott vagyont, eszközöket, illetve szolgáltatásokat.