Adományt bármilyen civil szervezetnek adhatunk, de adókedvezményben csak a társasági adó alanyai részesülhetnek, amennyiben a támogatott szervezet rendelkezik közhasznú jogállással.
 
Ha közvetlen kapcsolatunk nincs egyetlen szervezettel sem, akkor érdemes lakóhelyünk környezetében tájékozódni, illetve a hozzánk közelálló, közvetve, vagy közvetlen módon érintett tevékenységekről tájékozódni. Érdemes továbbá utánanézni, hogy a szervezet szerepel-e a civil szervezeteket gyűjtő és bemutató adatbázisokban.
 
A www.birosag.hu oldalon meg lehet keresni, hogy egy-egy civil szervezet bejegyzésre került-e valaha, és jelenleg milyen státusszal bír. Az alapadatokon kívül a jövőben a szervezetek számviteli beszámolói, és közhasznú mellékletei is olvashatóak lesznek.
 
A választásban segíthet az is, hogy az adott szervezet követi-e az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének ajánlásait. Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületét kilenc civil szervezet hozta létre, és indított útra az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének aláírásával. A jövőben bármely civil szervezet csatlakozhat a testülethez, amely megfelel a Kódexben foglaltaknak. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a támogatók bizalmát a civil szektorral szemben azzal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” logó használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan, és számon kérhető módon nyilatkozik.
 
Célszerű személyesen is felkeresni a szimpatikusnak tűnő civil szervezetet, hogy saját szemünkkel láthassunk a napi munkájukat is.