Minden magánszemélyt és vállalatot megilleti a jog, hogy valamely civil szervezet részére adományt nyújtson. Az adományozásról szóló legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze.
 

Kik adományozhatnak?

Adományozásra jogosult minden magyar, vagy Magyarországon adózó magánszemély, illetve vállalkozás.
 

Mit adományozhatok?

Az adomány bármilyen támogatás lehet, azaz pénz-, tárgy-, vagy szolgáltatásbeli adomány. Az adományozó adományának felhasználását meghatározhatja, azaz megjelölheti konkrétan az általa támogatott közérdekű célt is. Ilyen megkötés hiányában az adományt a szervezet szabadon felhasználhatja.
 
Az adományozás egy speciális formáját jelenti az SZJA 1+1 százalékának a felajánlása is. 2015-ben néhány dologban módosultak a felajánlás szabályai, erről részletesebben itt olvashat.
 

Kiknek adhatok?

Adományt bármilyen civil szervezetnek adhatunk, de adókedvezményben csak a társasági adó alanyai részesülhetnek, amennyiben a támogatott szervezet rendelkezik közhasznú jogállással. A kedvezményezett szervezetnek célszerű több szempontból is utánanézni a végleges döntés előtt (milyen célt szeretnénk támogatni, lakhelyünk környezetében milyen szervezetek tevékenykednek, a www.birosag.hu oldalon bejegyzett-e, stb.).
 

Adókedvezményben részesülök?

Amennyiben a társasági adó alanya közhasznú szervezet javára adományoz, abban az esetben adókedvezmény illeti meg. Az adományozás után járó adókedvezményekről részletesen a Milyen adókedvezményben részesülnek az adományozók? cikkben olvashatnak.
 

Mi az az adományozási szerződés?

Amennyiben konkrét célra szeretne adományozni, úgy az adományozási szerződés segítségével meghatározhatja, hogy a kedvezményezett milyen célra használhatja fel az adományát. A támogatási szerződés továbbá tartalmazza az adományozó és az adományozott adatait, valamint a felajánlott adomány nagyságát és jellegét is.
 
Az adományozott a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig adomány igazolást köteles az adományozó részére bocsátani, amely a felek adatain kívül az adomány összegét és a támogatott célt tartalmazza.