Amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel az Szja. törvényben meghatározott feltételeknek, úgy a munkavállaló január 31-éig kérvényezheti a munkáltatói adómegállapítást.
 
A munkáltatói adómegállapítás a 14NY29-es nyilatkozat alapján kérvényezhető. Amennyiben a magánszemély nem kíván élni a munkáltatói adómegállapítás lehetőségével, erről is nyilatkoznia kell február 2-ig, a 14NY30-as nyomtatvány kitöltésével.
 
A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, a március 20-ig átadott igazolások figyelembevételével május 20-ig állapítja meg és erről igazolást ad.
 
A munkáltató az adómegállapítást június 10-ig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül.
 
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a munkáltató vállalja az adómegállapítást, abban az esetben a munkavállaló a munkáltatón keresztül is rendelkezhet az SZJA 1+1 százalékáról és ajánlhatja fel azt valamely civil, vagy egyházi kedvezményezett javára. Ebben az esetben a munkavállaló 9 nappal a beadási határidő előtt, azaz május 11-éig köteles átadni lezárt borítékban az EGYSZA elnevezésű rendelkező nyilatkozatot a munkáltatónak, amelyet a lezárt rész mentén saját aláírásával is el kell látnia. A lezárt boríték tartalmát a munkáltató nem ismerheti meg, és azt legkésőbb május 20-éig az adóhatóság részére meg kell küldenie. A határidő jogvesztő.