A magánszemély kérvényezheti a munkáltatóját, hogy ő állapítsa meg az előző évi adókötelezettségét. Amennyiben a munkáltató vállalja az adómegállapítást, úgy a következő nyomtatványokat szükséges kitöltenie, illetve a munkavállalójával kitöltetnie:
 
 

A 2016-ban érvényes adóbevallási típusokról és leadási határidőkről itt tájékozódhat.

 
  • 14NY29 számú nyomtatvány: ha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor a munkavállaló ezen lap segítségével rendelkezhet február-ig arról, hogy igénybe kivánja-e venni.
  • 14NY30 számú nyomtatvány: abban az esetben töltendő ki, hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, de a munkavállaló nem kíván vele élni. Februáir 2-ig kell nyilatkozni.
  • 1408-as nyomtatvány: a munkáltató köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé február 12-éig a munkáltató adómegállapítás választásáról.
  • 1408M: azt, hogy az érintett munkavállaló a korábbi adóévre a munkáltatói adómegállapítást választotta-e vagy sem, az idén a 1408M főlap (C) blokkjában a megfelelő (az „igen”-t vagy a „nem”-et helyettesítő „I” vagy „N”) betűjel alkalmazásával kell jelölni.
  • 1453-as nyomtatvány: a munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez, amelyet legkésőbb május 21-éig át kell adnia / elküldenie a munkavállalónak, június 10-ig pedig elektronikusan megküldenie az adóhatóságnak.
 

Adó 1+1 százalék felajánlás munkáltató adómegállapítás esetén 

Ne feledkezzen meg róla, hogy munkavállalója a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról írásban rendelkezhet, amelyet a munkáltatón keresztül is megtehet. Ebben az esetben május 11-éig köteles a magánszemély lezárt borítékban átadni a munkáltatónak, amelyet a lezárt részen hosszában saját kezű aláírásával kell ellátnia. Az EGYSZA lapot a lezárt borítékban sértetlenül kell eljuttatnia a munkáltatónak legkésőbb május 20-éig az adóhatóság felé. A határidő jogvesztő, azaz a későbbiekben eljuttatott rendelkező nyilatkozatok érvényüket vesztik.