A munkáltatót megilleti a választás, hogy vállalja-e a dolgozója előző évi adómegállapítását, vagy sem. A munkáltató nem köteles elfogadni a magánszemély adómegállapítást kérő nyilatkozatát.
 
Amennyiben a munkáltató nem vállalja a munkavállaló előző évre vonatkozó adómegállapítását, abban az esetben is köteles tájékoztatni a magánszemélyt az adónyilatkozat vagy az egyszerűsített bevallás választásának a lehetőségéről. Amennyiben az adózó adónyilatkozat útján kívánja teljesíteni bevallási kötelezettségét, kérésére a munkáltató papír alapon átadja az adónyilatkozat nyomtatványát.
 
A munkáltatót semmilyen más kötelezettség nem illeti meg abban az esetben, hogyha nem vállalja a magánszemély adómegállapítását.