Bemutatkozás


Az Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért

Az alapító: Révész László

A kuratórium tagjai:

Dr. Szikora János tag és egyben a kuratórium elnöke tag

Dr. Bárány Kinga tag

Dr. Kovács Krisztián Tibor tag

Elekes-Szentágotai András tag

Sinkó Ottó tag

Telek Róbert tag

Várkonyi Éva Katalin tag  

Az alapítvány képviseleti szerve a kuratórium, képviselője önálló képviseleti joggal dr. Szikora János. Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

 

 Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány célja alapján a következő tevékenységeket folytatja:

- kulturális tevékenység

- szociális tevékenység

- oktatási tevékenység

 

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány jellege: nyílt

Az alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért az alapítvány céljával, valamint az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja és ezek jeléül az alapítvány irányában támogatását (vagyoni hozzájárulását) rendelkezésre bocsátja. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.

Az alapítványhoz pénzbeli adományokkal és amennyiben a kuratórium hozzájárul dologi adományokkal − ideértve az értékpapírt is − lehet csatlakozni.

 

Az alapítvány rövidített elnevezése: ARTeátrum Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.

Adószáma: 18619153-1-07

Bankszámlaszáma: Budapest Bank 10102952-42905000-01004005

 

 

Mire gyűjtünk?


A Székesfehérvári Vörösmarty Színház (továbbiakban: Színház) társulat kimagasló művészi teljesítményt nyújtó művészeinek díjazása, díjak anyagi forrásának támogatása.

A  Színház előadásai látogatásának támogatása a rászorulók körében, ideértve különösen a Színház által létrehozott „Thália Tenyerén” nevet viselő jótékonysági bérlet kedvező vételára érdekében nyújtott anyagi támogatást.

 

A térségi óvodáskorú gyermekek, valamint alap- és középfokú oktatási intézményekbe járó diákok színház és színművészet iránti érdeklődésének felkeltése és fenntartása, irodalmi művek iránti fogékonyságuk, ismereteik, képességük fejlesztése. Ennek keretében különösen:

- a Színház előadásai látogatásának támogatása a térség óvodáskorú és tankötelezett gyermekei körében,

- a Színház Atlantisz-programjának támogatása, mely program a színházlátogatás ösztönzését célozza és színházon belüli, valamint színházon kívüli aktivitásokat kínál az alap- és középfokú oktatási intézmények diákjainak (iskolai színpadi előadások színművészek közreműködésével, irodalmi színpadi művek elemzése színművészekkel).

 

A Színház társulati tagjai szakmai továbbképzésének támogatása.

A határon túli magyar főiskolai, egyetemi hallgatók színházművészethez kapcsolódó, a Színházban töltendő szakmai gyakorlati tanulmányainak támogatása.

A Színház határon túli magyar színházakkal megvalósítandó művészeti együttműködésének támogatása.

A Színház-társulat előadásai létrejöttének anyagi segítése, különös tekintettel Székesfehérvár hagyományteremtő nyári királyi koronázási játékainak támogatása.


Mire használtuk fel?


Különböző szakmai díjak, közönségtalálkozók szervezése és határontúli vendégelőadások fogadására.