A civil szervezetek az üzleti év (2014.) zárásaként beszámoló készítésére kötelezettek; a beszámoló – és a közhasznúsági melléklet – letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget 2015. május 31-ig kell teljesíteniük.
 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. Az előbbiekben hivatkozott jogszabályhely alapján a számviteli beszámoló mellett minden esetben kötelező a közhasznúsági melléklet elkészítése is, amely a PK-141 és PK-142 nyomtatványgarnitúrák része.
 
 
Amennyiben a civil szervezet nem a rá vonatkozó speciális beszámolót kívánja elkészíteni, hanem saját döntése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót, úgy azt a cégek számára is használatos EB nyomtatványon teheti meg. Abban az esetben, ha a civil szervezet más formát használ a beszámolóhoz, akkor a közhasznúsági mellékletet szintén a Civil Információs Portálon, a http://civil.info.hu/intezze-el linken éri el. A nyomtatványok letöltéséhez az Internet Explorer használata ajánlott, amely böngésző automatikusan telepíti is a programot. A közhasznúsági melléklet esetében a Civil Információs Portálon közzétett nyomtatvány alkalmazása kötelező.
 
 
A számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdése szerint – a jóváhagyásra jogosult testület döntését követően, illetőleg könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal ellátva – kizárólag papír alapon lehet letétbe helyezni az alábbi módok egyikén: személyesen (1055 Budapest, Szalay utca 16.), illetve postai úton az Országos Bírósági Hivatalnak címezve (1363 Budapest, Pf.: 24.). Ezzel a civil szervezet a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének is eleget tesz; az adóhatóságnak nem kell megküldeni sem a beszámolót, sem a közhasznúsági mellékletet.
 
 
A számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése kötelező, amely kötelezettség teljesítésével párhuzamosan a civil szervezet honlapján is elérhetővé kell tenni a dokumentumokat. A letétbe helyezés elmulasztása esetén a civil szervezet nem részesülhet központi költségvetési támogatásban.
 
A civil szervezetek tájékoztatása érdekében létrehozott civil információs centrumok készséggel várják a civil szervezetek beszámoló elkészítésével, más kötelezettségeivel kapcsolatos megkereséseit. A fővárosi és a megyei civil információs centrumok elérhetőségei megtalálhatóak a Civil Információs Portálon, a http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok linken.
 
Forrás: NAV