Az a civil szervezet, amely adó 1 százalék fogadására szeretne jogosult lenni, azaz részesülni az adófizetők 1 százalék felajánlásából, az alábbiakat kell tenniük:
  • ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. Törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt);
  • ismertesse a potenciális támogatókkal, hogy a szervezet adó 1% fogadására jogosult és tudassa az adó 1% felajánlókkal az adószámot;
  • ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV adatbázisában (az adatbázisban jelenleg az ÁFA-alanynak minősülő szervezetek ellenőrizhetőek);
  • a NAV felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozásokra vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. A nyilatkozatok megtételére és egyéb feltételek teljesítésére az érdekelteket az NAV legkésőbb szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni (lásd 1. pont). Késedelem esetén a határidő lejártától számított nyolc napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő, azaz ha a késedelemnek menthető és igazolható okai vannak, akkor a szervezet nem veszti el az felajánlott 1%-okra vonatkozó jogát. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egy időben pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Tekintve, hogy a létesítő okirat módosítására a 30 nap kevés lehet, ezért célszerű a módosítást idejekorán elvégezni és azt a bíróságra haladéktalanul benyújtani.
 
A nyilatkozatok megtételéhez szükséges adatlapot az adóhivatal honlapjáról lehet letölteni. A kitöltést követően személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton (az ügyfélkapun keresztül) juttathatja el a civil szervezet az adóhatósághoz az iratokat.