Bemutatkozás


A Podmaniczky-díjas Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület az egyik legrégebbi civil szervezetként 1983 óta működik. Pártpolitikától mentesen, kezdeményező és tudatformáló szerepet játszik a városvédelemben, városfejlesztésben, Debrecen természeti és épített értékeinek védelmében, a helyi hagyományok és a művelődés ápolásában.

Egyesületünk tagja a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének, amely Hungaria Nostra néven 1991 óta az Európa Nostrának, Európa legnagyobb nemzetközi civil szervezetének a tagja. Karácsonyi György elnökünk egyben a Hungaria Nostra alelnöke is.

Kezdeményezésünkre lett hivatalossá 1989. március 15-től az eredeti szabad királyi városcímer és később a régi városi zászló.

Saját erőből emléktáblákat, szobrokat helyeztünk el és újíttattunk fel (3. Honvéd Gyalogezred , Nagysándor József, Fazekas Mihály emléktáblái, Győry István szobor). Anyagi hozzájárulásunkkal újították fel a Református Veres templomot és újra felállításra került Kisfaludy Stróbl Zsigmond gróf Tisza Istvánt ábrázoló gyönyörű szobra, valamint a trianoni békediktátumra emlékeztető Magyar fájdalom szobra. 2000. június 3-a óta évről évre fáklyás felvonulással és ünnepélyes rendezvénnyel emlékezünk a trianoni tragédiára.

Fórumokat szervezve (a Piac utca átépítése, a Széchenyi utcai „rehabilitáció”, nyugati kiskörút, nagyerdei (ún.) fejlesztések, látványfürdő-építés, Kölcsey konferencia-központ építése) kikérjük a szakemberek, művészek, civil szervezetek, városukért aggódó polgárok véleményét, és átadjuk azokat a döntéshozóknak.

Javaslatainkat (a belváros felújítása, és egyéb beruházásokkal kapcsolatban) polgármesteri hivatalhoz évek óta folyamatosan eljuttatjuk.

Felléptünk az értelmetlen fasorkivágások ellen – a folyamatos felújításokat (beteg, veszélyes fák cseréjét) viszont támogatjuk. Szorgalmazzuk a zöldfelületek növelését.

A lokálpatriótákkal együtt elértük a Déri tér eredeti formájában történő felújítását.

Beadványunk nyomán a „Zsuzsi” kisvasút országos műemléki védettséget kapott.

Karácsonyi György városvédő-lokálpatrióta önkormányzati képviselőnk javaslatára a város Pro Urbe díjjal tüntette ki Medveczky Gézát, az egyesület korábbi (jelenleg tiszteletbeli) elnökét, a 40 éves Lux együttest. Javaslatunkra Puskás Pál Hajós Alfréd-díjat, Csete György és Rácz Zoltán építészeink a város Borsos József Nívódíját nyerték el.

2009-ben Karácsonyi György kezdeményezésére, 15 civil szer-vezet részvételével jött létre a „Nagyerdőért Összefogás”. Nyomásgyakorlásunknak eredményeként sikerült megakadályozni a Parkerdő területéből 5,6ha-nak szállodaépítés miatti fürdőhöz csatolását. Célunk a Nagyerdő megmentése, meglévő (és elhanyagolt) létesítményeinek felújítása, újrahasznosítása – újabb, nagyszabású szállodaépítéssel és természeti érték pusztulásával járó beruházás nélkül.

Karácsonyi György elnök 2016-ban – sokéves városvédő munkájának elismeréseként – Podmaniczky-díjat kapott, vala-mint megválasztották a Hungária Nostra alelnökének.

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságban következetesen harcolunk a kizárólag nyereség-szempontúság ellen és az ember-, szociális- és természetközpontúságért. Pl. szemét- és hulladékgazdálkodás, közlekedés, (klinikai)parkolás stb.

Együttműködési megállapodást kötünk társszervezetekkel, debreceni intézményekkel, hogy hatékonyabban tudjuk végezni közhasznú tevékenységünket, megvalósítani vállalt céljainkat.

Heti gyakorisággal tartjuk találkozóinkat, kéthavonta pedig nyilvános építészeti, helytörténeti előadásokat szervezünk (Műemléki Világnap, Kulturális Örökség Napjai stb.). Évente 6-8 szakmai kiránduláson pedig igyekszünk megismerni hazánk értékeit, találkozunk társszervezetekkel.

Mire gyűjtünk?


Egyesületünk működésére, rendezvényeink lebonyolítására, értékmentő tevékenységünk fenntartására.


Mire használtuk fel?


Egyesületünk működésére, rendezvényeink lebonyolítására, értékmentő tevékenységünk fenntartására.