Bemutatkozás


Alapítványunk az egészséges életkép kialakítása miatt alakult meg.

Működésünk folytán szembesültünk azzal a ténnyel, miszerint az egészség nem értelmezhető egymagában. Nem elég egészségesen táplálkozni, mozgás is szükséges.
Önmagában a fent leírtak még mindég nem elégségesek az egészséges élethez, kellett rájönnünk. Ezért fontosnak tartjuk a környezetünk védelmét és környezettudatos életkép ilyetén való kialakítását.

Azonban ez még mindég kevésnek tűnt, ahogyan egyre jobban kerestük a válaszokat a negatív életünk kapcsán.

Rá kellett jönnünk, hogy önmagában még mindég nem elég az eddig megszerzett tapasztalat információ. Hiszen abban az esetben, ha valaki olyan környezetből érkezik ahol a tanulás- munka viszonya nem ismert, nem fogja tudni mi az egészséges élethez szükséges minimum feltétel. Ezért ezen témakörben is egyre többet kezdtünk informálódni.

Sajnos rá kellett jönnünk, hogy a korai nemi élet és annak veszélyei, negatív következményeivel is még mindég nagyon kevesen vannak tisztában.

2010. évben térségünkben bekövetkezett árvízi helyzet, ráébresztett bennünket, hogy a környezetünk védelme nem merülhet ki csak a védekezésben, a megelőzésre is nagy figyelmet kell fordítani.

Így eljutottunk odáig, hogy létrehoztunk egy mentő szervezetett is, ami azóta több kármentesítésnél is jelen volt.

Alapítványunk az egészséges életkép kialakítását tartja most is fontos céljának. Viszont az egymásra épülő, elsőre külön területeknek tűnő, területek, szorosan összetartoznak. Ebből kifolyólag mi olyan alapítvány vagyunk akik széles körben, nem csak egy területet lefedve végzi munkáját. Ugyan ez úgy tűnhet, nincs elég idő- lehetőség ezen széles területet lefedni és ezért nem hatékony munkánk, de ez nem így van. Ép azért tudunk hatékonyak lenni, mert az egymásra épülő dolgokat egységben tudjuk ismertetni.
 

Mire gyűjtünk?


 

- Előadások megtartásához szükséges ismertterjesztő anyagok sokszorisítására.
- Előadások megtartásának feltételeinek biztosítása (útiköltség; technikai feltételek   megléte; stb).
- Szabadba történő rendezvények segítése; eszközök rendelkezésre bocsájtása;     szervezésben való részvétel; stb.
- Kármentesítéshez szükséges eszközök beszerzése; karbantartása.
- Alapítványunk nem csak pénzbeli adományokat fogad szívesen, szeretettel vesszük,       
 személyes részvétel segíthetik munkánkat (előadások; kármentesítés; stb), esetleg   eszközökkel adományozásával.


Mire használtuk fel?


Eddigi felajánlásokat céljaink megvalósítására fordítottuk.
Számos ismeretterjesztő előadást tartottunk; segédkeztünk a rászorulóknak; több kármentesítésnél jelen voltunk ahol biztosítottuk a jelenlétünket, szükséges eszközöket szereztünk be.


Képgaléria