A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991 májusában különféle buddhista vonalakat képviselő öt kisebb közösség szövetségéből, 108 alapító tag közreműködésével alakult meg. Az egyház a különféle buddhista hagyományok képviselőinek együttműködését, valamint a buddhista Tan magyar nyelven történő elérhetőségét tűzte ki fő céljául. Ugyanezen év szeptemberében, a frissen bejegyzett Egyház az érdeklődők előtt kitárta a Tan kapuját, elkezdte működését A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, amely a mai napig Európa egyetlen akkreditált buddhista felsőoktatási intézménye. Az elmúlt közel 30 évben legfőképp az adományozók segítségének köszönhetően, valamint pályázatok és támogatások elnyerésével jelentősen kibővült A Tan Kapuja tevékenységi köre.
 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Az Európában egyedülálló főiskola 1991-ben – A Tan Kapuja Buddhista Egyház felsőoktatási intézményeként –  azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye. Nemcsak egy szűk vallási kör igényeit óhajtják kielégíteni, de színesíteni szeretnék a hazai kulturális palettát, azzal a meggyőződéssel, hogy a buddhizmus alapelvei közel állnak mind a magyar, mind az európai szellemiséghez.
A főiskola honlapja
 

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumot, 2004 júniusában alapította A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Az intézmény 2016-ig Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola néven működött. A gimnázium létrehozásának legfőbb célja, hogy a hagyományos iskolarendszerből kihulló, többségében roma/cigány fiatalokat felzárkóztassa, érettségihez, ettől függő piacképes szakmához, lehetőség szerint minél magasabb számban a felsőoktatásban folytatott továbbtanuláshoz juttassa. Amíg a hagyományos iskolarendszer általában a családi hátterük vagy a személyes adottságaik szempontjából eleve átlagos készségszintű diákokkal számol, addig A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium pedagógiai programja a többségében izolált közösségekben, mélyszegénységben élő diákokat célozza meg, akik el sem jutottak a hagyományos középszintű oktatásig, illetve abban kudarcot vallottak, abból kihullottak. Céljuk ennek megfelelően, hogy második esélyt teremtsenek ezeknek a fiataloknak. Esti képzésük keretében felnőttek érettségihez juttatása is tevékenységi körükben szerepel.
A gimnázium honlapja
 

 
Hittan és erkölcstan oktatás
A szülők és iskolák által történt megkereséseknek és felkéréseknek eleget téve, az egyházhoz kötődő Tejút Pedagógiai Központ közreműködésével, A Tan Kapuja 2013 óta vesz részt az iskolai hittan és erkölcstan oktatásban, valamint 2002 óta szervez gyerekfoglalkozásokat és gyerektáborokat. A 2018/19-es tanévben országszerte 67 iskolában, 211 hittancsoportban, 590 diák buddhista hittanoktatásában vesz részt 27 oktató közreműködésével.
Hittan és erkölcstan oktatás
Gyerekfoglalkozások, gyerektáborok
 
Könyvtár
Könyvtárunk egyházi működtetésű korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, muzeális gyűjtemény és főiskolai könyvtár. Az Egyház alapításától napjainkig mintegy 20.000 dokumentumot gyűjtöttünk össze, rendeztünk könyvtárrá. Az alapszolgáltatásokon kívül számos szakkönyvtári szolgáltatást nyújtunk.
A könyvtár honlapja
 
Kiadványok
A Tan Kapuja Buddhista Egyház fontosnak tartja, hogy a buddhizmus tanításai, a buddhizmus különböző ágaihoz köthető irodalmi művek, tanulmányok, értekezések magyar nyelven is elérhetővé váljanak. Emellett arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy az Egyházhoz közel álló tanítók, tanárok, kiemelkedő diákok művei is hozzáférhetőek legyenek az érdeklődők számára. Ezért A Tan Kapuja Buddhista Egyház, annak közösségei, alapítványai és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola önerőből és más könyvkiadókkal együttműködve is számos könyv, folyóirat, magazin és tájékoztató megjelentetéséhez járult és járul hozzá.
A Tan Kapuja kiadványai
 
 
Buddha FM
2014-ben A Tan Kapuja Buddhista Egyház tagjai egy nyugodt szigetet teremtettek a hatalmas digitális információtengerben: létrehozták a Buddha FM internetes rádiót, így az interneten is elérhetővé tették a Tant magyar nyelven. A rádió elsősorban A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz kötődik, ugyanakkor törekszik arra, hogy a rádió működésében minden olyan közösség részt vegyen, az adásban egyenlő arányban szerepeljen, amely hitelesen tudja képviselni a buddhizmus tanítását. A közösségek előtt a rádió teljes mértékben nyitott. A rádió nem a versenyképesség és profit mentén tevékenykedik, nem sugároz reklámokat, az ember mindennapi küzdelmeiben próbál segítséget nyújtani a buddhista tanítások közvetítése által.
A Buddha FM honlapja
 

 
Programok A Tan Kapuján
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola épültében – és számos más helyszínen – a késő délutáni, esti időpontokban, valamint a hétvégéken az egyház tagközösségei tartanak különböző programokat, nyújtanak lehetőséget a különböző buddhista gyakorlatok megismerésére, azok elmélyítésére, a meditációktól kezdve a szertartásos gyakorlásokon, a keleti kultúra különböző formáinak (bambuszfuvola, tusfestészet...)megismerésén át, egészen a keleti mozgásformák (tánc, jóga, tai-chi, iaido, ken-jutsu...) gyakorlásáig bezárólag.
Programok A Tan Kapuján
 
Vidéki elvonulási központok
A Tan Kapuja az ország különböző térségeiben tart fenn buddhista oktatási, kulturális és elvonulási központokat, ahol buddhizmus iránt érdeklődők mindig találnak a szellemi útjukhoz kapcsolódó gyakorlási lehetőségeket, ahol a város zajától messze, nyugodt környezetben, hosszabb-rövidebb ideig tartó buddhista elvonulásokon mélyíthetik el gyakorlásukat.
Bajna Buddhista Oktatási Kulturális és Elvonulási Központ  (Bajna)
Mánfa  Buddhista Oktatási Kulturális és Elvonulási Központ (Mánfa)
Uszó Buddhista Oktatási Kulturális és Elvonulási Központ (Bükkmogyorósd)
 
 
Közösségek
Az Egyházmegalakulásától kezdve nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a buddhizmus szerteágazó világának minél szélesebb körű elérhetőségét segítse. A kezdeti öt közösség napjainkra immár tíz tagközösségre bővült, így A Tan Kapuján mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabb, a személyiségéhez legközelebb álló buddhista gyakorlati rendszereket. A Tan Kapuján megismerhető a thaiföldi, vagy burmai théraváda (az öregek tanítása) buddhista rendszer, a mahájána (nagy szekér) iskolájához tartozó koreai, japán zen buddhizmus, a tibeti dzogcsen, vagy épp a szintén tibeti bön buddhista iskolák elméletei és gyakorlatai.
A Tan Kapuja tagközösségei
 


Muditá Idősek Dharma Közössége
2015. novemberben kezdte meg működését a Muditá, az Idősek Dharma Közössége, majd A Tan Kapuja és a Buddhista Misszió képviselőinek aláírásával 2018. szeptember 3-án létrejött a MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítványa. Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a buddhista elveket követő időskorú, szociálisan rászoruló természetes személyeknek, függetlenül attól, hogy melyik buddhista közösség tagjai, vagy formális tagság nélkül mely buddhista közösség hagyományait gyakorolják.
A Muditáról bővebben
 
 
Börtönpasztoráció
A Tan Kapuja Buddhista Egyház részt vesz a büntetés-végrehajtási intézetekben lévő elítéltek börtön pasztorációjában is. Az elítéltek érdeklődnek a buddhizmus tanítása iránt, és számos esetben kérik, hogy a tanítókon keresztül megismerkedhessenek a Tannal, hogy tudásuk elmélyítése érdekében könyvekhez, egyéb írásos anyagokhoz és szertartási tárgyakhoz juthassanak hozzá. A börtönpasztoráció keretében eddig az alábbi intézményekben végzett és végez munkát A Tan Kapuja: Budapesti Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Tiszalöki Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét), Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl).
Börtönpasztoráció
 
Vallásközi párbeszéd
A Tan Kapuja tanítói rendszeresen részt vesznek vallásközi-párbeszéd témájában megtartott kerekasztal-beszélgeteseken, valamint rendszeres válaszadói és részt vevői a legnépszerűbb magyarországi vallásközi-párbeszéddel, illetve a vallások tanításainak megismerésével foglalkozó Isten tudja... projektnek.
Az Isten tudja... válaszadói

Ha A Tan Kapuja Buddhista Egyház közösségeinek, intézményeinek, alapítványainak működésében megtestesülő célokkal azonosulni tud, tisztelje meg bizalmát tükröző támogatásával A Tan Kapuját!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház technikai száma: 0255
A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány adószáma: 18038251-1-43
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adószáma: 18232132-1-43
A Dhammapada Alapítvány adószáma: 18252350-1-43
 
A Tan Kapuja Buddhista Egyház tagjai, diákjai, közösségei, pártfogoltjai, dolgozói ezúton is köszönik, ha é megtisztelő támogatására érdemesnek tartja munkájukat, törekvéseiket!