Bemutatkozás

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Magyarországon bejegyzett három zsidó egyház (MAZSIHISZ, EMIH, MAOIH) egyike. Az 1877-ben alapított, majd 2004-ben újjáalakult Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a magyar zsidóság felemelkedésének támogatását, a színvonalas zsidó gyermek- és felnőttoktatás fenntartását, a virágzó zsidó kultúra újjáélesztését, a pozitív magyar zsidó identitás propagálását tűzte ki céljául.
 
Ennek részeként bölcsődétől a kéttannyelvű általános iskolán keresztül a Maimonidész Gimnáziumig oktatási intézményeket üzemeltet, a CEDEK Izraelita Szeretetszolgálaton keresztül aktív karitatív tevékenységet folytat, és számtalan további, szociális, kulturális, tudományos és oktatási programot működtet az egész országban.
 

Eredmények

Párbeszéd, ismeretterjesztés, hagyomány – ezek azok az értékek, amelyek magabiztosságot és erőt adnak, és egyben legnagyobb felelősségünket jelentik. Az előítéletek melegágya az ismerethiány, és ha mi zsidók tenni szeretnénk a tudatlanság és a sokszor abból eredő gyűlölet ellen, akkor azt nem falak építésével, hanem azok lerombolásával tehetjük. Csak erős, pozitív öntudattal és tudással felvértezve, nyitottsággal és pozitív megértéssel várhatjuk, hogy mások megértsenek és elfogadjanak. Köztereken megrendezett hanukai ünnepségeink, fesztiválokon felállított Rabbi-standjaink mindenkinek lehetőséget adnak, hogy első kézből ismerkedjen meg azzal: mi is az a zsidóság, mi az a zsidó közösség. Küldetésünknek tekintjük, hogy megismertessük a zsidóság értékeit.
 

Hitélet

A hit reményt ad. Hitünk és reményeink kifejezésére mindannyian keressük az utat. Bensőséges tanulóköreink, családias hangulatú zsinagógáink és közösségeink, követhető magyar fordítású imakönyveink, a hit megélésére, az Örökkévalóval való kapcsolat kifejezésére adnak mindannyiunknak lehetőséget.
 
Zsinagógáink kapui hétről hétre, napról napra megnyílnak, hogy olyan emberek is visszatalálhassanak gyökereikhez, akik talán nemzedékek óta letértek a tradíció kitaposott ösvényéről. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyomány „felhasználóbarát” megismertetésére. Fordításos, fonetikus imakönyveink, a választékos prédikációk, az énekekkel, magyarázatokkal teli szertartások mind ezt a célt szolgálják.
 
2010-ben – Európában talán először – elértük, hogy a közösség erejéből megújuljon a magyar zsidóság egy rég feledt szimbóluma: az Óbudai zsinagóga, amelynek padjai a Vasvári Pál utcai zsinagóga mellett hétről, hétre megtelnek. Hamarosan pedig meg szeretnénk nyitni Újlipótváros szívében a harmadik fővárosi zsinagógát és közösségi teret, a ZSILIP - Roth Lenke és Simon Kulturális Központot.
 
Mindemellett vidéki közösségeink felvirágoztatása is a hitéleti tevékenységünk fontos része. Folyamatosan növekvő izraelita hitközösség várja a hívőket Debrecenben és Miskolcon, ahol a heti közös imádságok mellett folyamatosan rendeznek közösségi és kulturális programokat. A Mádi zsinagóga mellett, az egykori rabbiházban kialakított Csodarabbi Fogadó pedig azokat a vendégeket várja, akik fel szeretnék fedezni a zsidóság történelmi gyökereit a festői Tokaj-hegyaljai térségben.
 

Közösség

A közösség lehetőséget ad, hogy megtanuljunk adni és kapni, hogy tudásunkat, érzéseinket másokkal is megosszuk, értékeinket együtt kamatoztassuk. Az EMIH legfontosabb célkitűzése a pozitív közösségi élmények megteremtése minden korosztály számára. Ünnepi összejöveteleink, felnőtt programjaink, hétvégi szemináriumaink az összetartozást erősítik.
 
A Hanna Klub zsidó nőknek teremt baráti közösséget. Interaktív beszélgetések, külső vendégek és művészek, vagy klubtagjaink segítségével, szórakozva foglalkozunk az ismeretek igen széles skálájával, a Tórától kezdve a zsidó nők mai helyzetének értékelésén át a gyereknevelésig. A Tett és Védelem Alapítvány oktatási, kutatási és jogvédelmi tevékenységein keresztül a tradíciókat követve határozott lépéseket tesz az egyre inkább elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért. A Magyarországi Izraeli Közösség pedig annak a több ezer izraeli diáknak és családnak teremt befogadó közösséget kulturális, vallási programok szervezése segítségével, akik Magyarországon rendezik be új otthonukat, emellett viszont továbbra is igénylik a héber közösségi létet.
 
Közösségünk elsődleges értéke az idősek tisztelete, az elesettek segítése. A zsidó hagyomány elengedhetetlen része a segítség, az adakozás. A CEDEK Izraelita Szeretetszolgálat célja, hogy minél több rászorulónak – betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, valamint hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak – nyújtson segítséget, nemre, korra és származásra való tekintet nélkül. Olajág Otthonainkban pedig kiemelten jó feltételek mellett igyekszünk széppé tenni időseink utolsó éveit, változatos programok és különböző egészségmegőrző szolgáltatások biztosításának segítségével.
 

Oktatás

A biztos jövőt a következő nemzedék adja. Leghangsúlyosabb tevékenységünk az oktatás, a tanulás, az ismeretterjesztés. Közösségünk az oktatás minden hagyományos és rendhagyó eszközét megragadja.
 
A Bét Menáchem oktatási központunk az ország egyetlen héber-magyar kéttannyelvű bölcsődéje, óvodája és általános iskolája. A Maimonidész Angol-Magyar Kéttannyelvű Gimnáziumban modern technikai feltételek mellett, befogadó, nyitott környezetben, nemzetközi színvonalon tanulhatnak diákjaink. A Milton Friedman Egyetem pedig színvonalas képzési profillal és gyakorlati tudást adó kurzusokkal várja hallgatóit. Hittanoktatási programunkon továbbá azokat a zsidó gyerekeket is elérjük, akiknek nem adatik meg, hogy zsidó iskolában ismerjék meg a hagyományaikat.
 
Az intézményi, szervezett kereteken kívül ÁlefKids programunkon 3 és 12 év közöttiek számára szervezett vasárnapi iskolában, korosztályos bontásban vesznek részt a gyerekek kézműves foglalkozásokon, dalokkal, játékokkal színesített programokon, melyeken megismertetjük velük a hagyományokat, az ünnepek és a héber nyelv alapjait. A vasárnapi tanulás mellett szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket péntek esti programjainkon, téli és nyári táborainkban, valamint az ünnepek előtt rendezett karneváljainkon. Átid Ifjúsági Szervezet pedig olyan 15-25 év közötti fiatalokat vár, akiknek fontos a pozitív zsidó identitás, és ezt a közösségi lét élményein és változatos programjain keresztül kívánják megélni.
 
A gyermekek oktatása mellett a felnőttképzés is nagy hangsúlyt kap. A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme azzal a céllal nyílt meg 2003-ban, hogy színvonalas keretek között nyújtson lehetőséget a zsidó tudományok megismerésére minden olyan érdeklődő számára, akinek nem adatott meg a lehetőség, hogy a zsidó tudományokban magas szinten elmélyedjen.
 
 
További információ: http://koseregyszazalek.hu/