Kedvezményezett neve: Erdélyi Gyülekezet
Technikai szám: 0334
 

Az Erdélyi Gyülekezet bemutatása

Erdélyi Gyülekezet egyházi adó 1%, technikai számAz Erdélyi Gyülekezet alapítója a II. Világháború utáni magyar református egyháztörténet egyik legnagyobb hatású és páratlanul sokszínű személyisége: Németh Géza. Olyan lelkész, akinek munkássága nem derékba törik, hanem kiteljesedik akkor, amikor egy szégyenletes egyházi koncepciós perben elveszik palástját. Számos olyan egyházi szolgálati ág kezdeményezője, amelyet a hivatalos egyház nem gyakorolhatott az elnyomó rendszer idején. Képügynökként járva az országot biblia-köröket, ifjúsági csoportokat szervez, művészeti szervezőként és aktívan is művelve a költészetet értelmiségi körökben mozog, a maga korában páratlan ökumenikus nyitottsággal működik együtt katolikus és más felekezetű lelkészekkel. Talán mindennél inkább azonban az emberi nyomorúság és kitaszítottság látványa készteti cselekvésre. Ezért kezd el kábítószerező fiatalokkal foglalkozni már a hetvenes évek közepén, ezért járja fáradhatatlanul Erdélyt és Moldovát és ezért lehet ő az első, aki intézményesíteni kezdi a Magyarországra érkező erdélyi menekültek segítését.
 
Az iránta érzett tisztelet és hála sok irányból mutatkozik meg halála után. Erdélyben Németh Géza Egyesületet hoznak létre; ugyancsak erdélyi kezdeményezésre kopjafát állítanak a Reménység Szigetén; A Mundus Könyvkiadó nekikezd művei kiadásának. Az általa létrehozott Erdélyi Gyülekezet pedig évente tart Németh Géza Emlékkonferenciákat június elején, az életút különböző állomásaihoz kapcsolódó témákkal foglalkozva. 7 ével halála után nem tűnik túlzásnak a magának ironikusan adományozott cím: „a földalatti egyház püspöke”.
 
Az Erdélyi Gyülekezet feladata és működése bővebben: www.erdelyigyulekezet-budapest.hu