Kedvezményezett neve: Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
Technikai szám: 0671
 

Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek bemutatása

Az 1830-as évek elején Svájcban a lelkésznek készülő Samuel Heinrich Fröhlich (1803-1857) felismerte és elkezdte prédikálni a Biblia egyszerű igazságait. Isten vezetése által a Szentírásból megértette, hogy több ponton téves az akkori hivatalos államegyház tanítása. Helytelenítette a gyermekek megkeresztelését, ezt csak felnőttkori, tudatos hitvallást követően tartotta helyesnek. A Szentírás tanításával ellentétesnek látta az esküt. Prédikációi hamarosan sokakat vonzani kezdtek, melyben az egyszerűségre, lelki életre és tisztaságra buzdított. Sok megpróbáltatáson ment keresztül, de kapott lelki erőt e nehéz szolgálatához mindig. Eleinte főleg házi összejöveteleken hangzott az evangélium, amely ilyen módon terjedni kezdett. 1836 elején már közel 500 hívő tagja volt volt a gyülekezetnek különböző városokban, falvakban. A következő három-négy évtizedben hozzávetőleg 110 gyülekezet alakult több európai országban.
 
Fröhlich munkássága által a mindenható Isten szeretetét és megmentő kegyelmét láthatjuk, Övé legyen a dicsőség.
 
Magyarországra 1839-ben két magyar iparoslegény, Denkel János és Kropacsik János érkezett haza Svájcból, ők terjeszteni kezdték Fröhlich tanait. Ebben az időszakban élt Hencsei Lajos (1818-1844) nevű lakatosmester. Ő tekinthető a magyarországi Nazarénus Gyülekezetek megalapítójának. 1840-ben Pesten jött létre az első Gyülekezet. Néhány évvel később Kalmár István vitte tovább és prédikálta e hitet Bácskában, majd az ő általa megtérítettek szerte az Alföldön. Hencsei először foglalta össze háromkötetes művében a Nazarénus hitvallást, ír benne vallási nézeteiről, a megtérésről, keresztségről, a tiszta életről és az eskü kérdéséről is. Eötvös Károly 1873-ban alapos kutatások, levelezések, személyes beszélgetések és megszerzett ismeretei alapján a Pesti Naplóban riportsorozatot írt a Nazarénusokról, és ezt 1904-ben könyv alakban is megjelentette. Munkájában Hencsei írását így értékeli: „Egészen tanulatlan ember írta, aki az elemi iskolák ismeretein túl semmi tudományhoz külső oktatás útján el nem juthatott, de a szentírást nagyon ismerte, egyes részeit százszor meg százszor elolvasta. Tudományos rendszer nem lehet a könyvben, nyelve is gyarló, szófűzése parasztos, helyesírása olyan, mint a göcseji ember beszéde. És mégis nagy lélek volt írója.”
 

Adó 1% felajánlás a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezeteknek

Támogassa adója egyházi 1%-ának felajánlásával tevékenységeinket és működésünket. Gyülekezetünk kiemelten támogatja a közösségi életet, a gyermekek hitoktatását, segélyalapot biztosít a rászorulók részére, támogatjuk az idősek gondozását.
 
A Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek feladata és működése bővebben az egyház hivatalos oldalán találhatók.