Kedvezményezett neve: Magyarországi Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház bemutatása

Magyarországi Evangélikus Egyház adó 1% felajánlás, technikai számEgyházunk közel 300 evangélikus gyülekezet Jézus Krisztushoz kötődő közössége. A tagok minden különbözőségük ellenére „egy testhez” tartoznak – a legkisebb szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres lélekszámot is meghaladó egyházközségekben.
 
Három püspök szolgálata irányítja a gyülekezetekben folyó munkát, hogy az evangélium eljusson oda is, ahol egy településen csak egy evangélikus él, de ott is hangozzék, ahol gyülekezeti tagjaink vannak többségben. A három egyházkerület székhelye (Budán, Győrben és Pesten) lelki központként is szolgál minden evangélikus számára.
 
Egyházunk adminisztrációs központja – Budapesten, az Üllői út 24-ben – olyan szolgáltatóhely, amely segíti az egyházközségek és az egyházi intézmények munkáját. Az oktatási, gazdasági, építési, jogi, ifjúsági osztályok mellett (ezek mind az evangélikusok rendelkezésére állnak) e helyütt bárki elérheti a kórházmissziós és a börtönlelkészi szolgálat vagy más missziói munkaágak segítségét, illetve az Egyetemi Gyülekezetet.
 
37 oktatási intézményünkben (óvodákban, iskolákban) mintegy hétezer diák készül az életre közel ezer pedagógusunk segítségével. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen száznál több fiatal folytatja tanulmányait a lelkészi, hittanári, illetve hitoktatói szakon.
 
Szeretetintézményeinkben sok száz idős ember kap testvéri közösségben otthont élete utolsó szakaszára. Fogyatékos gyermekek gondozására is vállalkozunk. A nyíregyházi hajléktalanszálló, a györkönyi alkoholbeteg-rehabilitációs központ, a Piliscsabán működő szociális foglalkoztató, a kiskőrösi és szarvasi házigondozói szolgálat mind az evangélikusok szociális érzékenységéről tanúskodnak.
Üdülőinkben – pl. Balatonszárszón, Gyenesdiáson, Sopronban – testi-lelki felüdülést kínálunk a megfáradtaknak, konferencia-központjainkban - pl. Révfülöpön vagy Piliscsabán – pedig lelki-szellemi töltekezést nyújtunk az élet mély értelmét keresőknek.
 

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Evangélikus Egyháznak

Idei kampányunk középpontjában az evangélikus oktatás- és nevelés, azaz óvodáink és iskoláink állnak. A kampányba idén fokozottan szeretnénk bevonni mindenkit, ezért kérjük gyülekezeteiket és intézményeinket, lelkészeinket és híveinket, hogy érezzék fontos feladatuknak az egyszázalékos adakozás népszerűsítését.
 
Magyarországi Evangélikus Egyház adó 1% felajánlás, technikai szám
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház feladata és működése bővebben: www.evangelikus.hu