Kedvezményezett neve: Magyarországi Metodista Egyház
Technikai szám: 0073
 

A Magyarországi Metodista Egyház bemutatása

Magyarországi Metodista EgyházMegerősítjük hitünket Istenben, a mi Teremtőnkben és Atyánkban, Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban és a bennünket vezérlő és oltalmazó Szentlélekben.
 
Elismerjük, hogy születésünkben és életünkben, halálunkban és az örökkévalóságban egészen Istenre vagyunk utalva. Isten szeretetében elrejtve megerősítjük az élet értékét, és megvalljuk, hogy gyakran vétkeztünk Isten akarata ellen, ahogy azt Jézus Krisztusban kijelentette nekünk.
 
Nem mindig jártunk el felelősségteljesen mindazzal, amit Isten, a Teremtőnk ránk bízott. Gyakran vonakodva, ellenérzésekkel követtük Jézus Krisztust, aki pedig minden embert a szeretet közösségében akar egyesíteni. Bár a Szentlélek elhívott, és képessé tett minket, hogy Krisztusban új teremtéssé legyünk, mégis, egymással való kapcsolatunkban és a Földdel való bánásmódunkban nem úgy éltünk, ahogy Isten népéhez méltó lett volna. Hálát adunk Isten megbocsátó szeretetéért, ami által élünk és megítéltetünk, és megerősítjük hitünket abban, hogy minden egyes ember felbecsülhetetlen érték az Isten szemében. Ezért megújítjuk elkötelezettségünket, hogy hű tanúi leszünk az evangéliumnak, nemcsak a föld végső határáig, hanem mindennapi életünk és munkánk összes területén is.
 

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Metodista Egyháznak

Az egyház alapvető célkitűzései között fontos helyet foglal el a társadalom iránti elkötelezettség, a szociális érzékenység és a gyakorlati karitatív tevékenység az elesettek felé. A szociális tevékenység a rendszerváltás után kiszélesedett, intézményes formát öltött: a Tolna megyei Kaposszekcsőn 1991-ben, a Pest megyei Budakeszin 1998-ban lett felszentelve diakóniai intézményünk. Intézeteink egyházi jellegűek, de felekezetre való tekintet nélkül bárki lakója lehet. Szeretetotthonaink várják az érdeklődőket!
 
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadója +1%-ának a felajánlásával Ön is támogatja Egyházunk tevékenységét! 
 
A Magyarországi Metodista Egyház feladata és működése bővebben: www.metodista.hu