Kedvezményezett neve: Magyarországi Muszlimok Egyháza
Technikai szám: 1050

 

A Magyarországi Muszlimok Egyháza bemutatása

Magyarországi Muszlimok Egyháza adó 1% felajánlás, technikai számA Magyarországi Muszlimok Egyházát 2000. szeptember 22-én alapították Magyarországon élő muszlimok azzal a céllal, hogy vallásukat, az iszlámot, a Mindenható és Egyedüli Isten - Allah - kinyilatkoztatott szava (a Korán), s az Isten küldötte, Mohamed Próféta (béke legyen vele) tanításai szerint gyakorolják.
 
Hitünk lényege Isten egyedüliségének és Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetésének tanúsítása. Hiszünk Allah mindenhatóságában, angyalaiban, könyveiben és prófétáiban, akik sorát Mohamed Próféta (béke legyen vele) zárta. Hiszünk az Ítélet Napjában és a Sorsban, legyen az jó vagy rossz. Hitünk gyakorlati megmutatkozása az Istennek való teljes alávetettség önkéntes és tudatos vállalása, illetve az ennek megfelelő életvitel.
 
Egyházunk céljai a következők:
  • A fenti hittételeknek megfelelő életvezetés elősegítése.
  • A vallások közötti párbeszéd előmozdítása.
  • A nem muszlim magyarokkal az iszlám vallás és a muszlimok meg- és elismertetése.
  • A muszlimok és a nem muszlimok kapcsolatának erősítése, s ezáltal a társadalmi és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, illetve a jóság, az erkölcsösség terjedésének elősegítése a magyar társadalomban.
  • A békés egymás mellett élés és a társadalmi béke előmozdítása, részvétel a társadalmi életben.
  • Minden muszlimnak lehetőséget biztosítani a napi öt ima megszabott időben való elvégzésére, az adakozás előírt kötelességének (jótékonykodás) gyakorlására, minden évben az Áldott Ramadan hónapban az előírások szerinti böjtölésre, hogy élete során egyszer teljesíthesse a mekkai zarándoklatot, ha ebben más körülmények nem akadályozzák meg.
 
A felvázolt feladatok teljesítése érdekében a Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, oktatási, jóléti és ismeretterjesztő tevékenységet folytat.
 

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Muszlimok Egyházának

Támogassa munkánkat egyházi adója 1%-ának felajánlásával. A Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, oktatási, jóléti és ismeretterjesztő tevékenységet folytat. 
 
A Magyarországi Muszlimok Egyháza feladata és működése bővebben: www.iszlamweb.hu