Missziói tevékenységünk mellett évszázadok óta foglalkozunk oktatással, neveléssel, valamint a gyülekezeteink, intézményeink környezetében élő, szükséget szenvedő embertásaink megsegítésével is. 
 
A nevelés és az oktatás - figyelemmel az általános állami és önkormányzati követelményekre - Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. Több mint 180 óvodánkban, közoktatási és felsőoktatási intézményünkben közel 60 ezer diákot oktatunk.
 
Szenvedő embertársaink megsegítése, a betegek, fogyatékosok ápolása és gondozása, a magányosok, egyedül élők, idősek, valamint a hátrányos szociális helyzetben levők és a társadalmi hátrányt szenvedők közötti szolgálat elválaszthatatlan az egyháztól. Ez a szeretetszolgálat, más szóval diakónia a hitre jutott ember Isten iránti hálájából fakad.

Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal rendelkezik. Ezekből és egyháztagjaink imádságos szeretetéből táplálkozik a református szeretetszolgálat. Református egyházközségeink igyekeznek odafigyelni a közöttük vagy környezetükben élő szükséget szenvedőkre. Egyes gyülekezetekben külön munkatársat, diakónust is alkalmaznak, aki lelkipásztoraink, valamint a diakóniai munkáért felelős presbiterek mellett végzi ezt a szolgálatot.
 
Kérjük, személyi jövedelemadója egy százalékával támogassa a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát! Technikai szám: 0066
 
A Magyarországi Református Egyház feladata és működése bővebben: https://reformatus.hu