Bemutatkozás


Mottónk: Szeretet Erővel - Erő Szeretettel

Gyülekezet alkotmánya:

Amennyire csak lehetséges, az embereket egy személyes és szeretetteljes kapcsolatra vezetni Jézus Krisztussal és egymással, a Bibliára alapozva, a Szent Szellem erejétől hajtva, baráti tanítványsággal elérve.

 

ALAPELVEK

 

Istennel való kapcsolat

A Keresztény Család Gyülekezet fellép a következőkért: Mindig növekvő dicséret és kommunikáció Istennel (Atya, Fiú és Szent Szellem) ima, dicséret és imádat által, Isten dicsőségének, az Ő erejének és hatalmának, szentségének, igazságának, szépségének és szeretetének az ünneplése. Jézus Krisztus elfogadása, mint a mi szerető, erőteljes és dicsőséges, nagyszerű Megmentőnk, urunk és Királyunk, az Ő inspirált Igéje (a Biblia) iránti engedelmesség, és a Szent Szellem befolyása által. Isten dicsőségének és karakterének a kifejezése, a Szent Szellem egyénileg és közösségben megnyilvánuló gyümölcsei és ajándékai által.

 

Egymással való kapcsolat

A Keresztény Család Gyülekezet fellép a következőkért: Egymást szeretni és értékelni kölcsönös elfogadással, megbocsátással, bátorítással, egymás szolgálatával és önfeladással. Egymás építése ima, egymásért való bevetés, egymás védelmezése és buzdítása által, az életünk isteni rendeltetésének elérése érdekében. Egy szent, örömteljes, ujjongó, győző, egészséges, szerető, jótevő, békességgel teljes, hűséges, egységes, alázatos, boldog egyháznak lenni. Más hibáit nem ítélkezve kritizálni, hanem imádkozni érte, inspirálni és bátorítani, hogy jó irányban változzon. Ragaszkodás a feddés bibliai útmutatásaihoz, és esetleges gyülekezetből való kizárás, egy világos bibliai elvvel vagy parancsolattal szembeni szándékos megszegés esetén, a szeretet szellemében. Senkit nem tolerálni, aki egy egységbontó szellemet rejt magában a vezetőség, vagy más szolgáló tagok kritizálása formájában, a hátuk mögött. Kétség esetén mindig a legjobbat gondolni testvéreinkről, és távollétükben megvédeni őket, amíg lehetőségük nyílik, hogy maguk tisztázzák az esetet. Minden áron a Szent Szellem egységének megtartására törekedni, az egyház Isten által beállított vezetőivel és testvéreinkkel. Tisztelet, becsület, követés és bevetés az Isten által beállított vezetőknek, (akik példás viselkedés, hűség, felelősség és szolgálattal való megvalósítás által, nemcsak a képességeik szerint vannak kiválasztva), hogy elhivatásukat effektíven és efficiensen maximálják az egyház javára. Mi mindenkor saját magunkat tartjuk felelősnek az egység, a szeretet és a szellemi élet szintjéért az egyházon belül.

 

Másokkal való kapcsolat

A Keresztény Család Gyülekezet ígéri, hogy: Mindenkit, aki magát újjászületett kereszténynek vallja, testvérünknek tekintjük és törekszünk velük harmóniában együtt élni. Nem kritizálunk elítélően más egyházakat, mozgalmakat vagy gyülekezeteket, hanem imádkozunk és bátorítjuk őket, hogy Isten hibájukat felfedje ugyanúgy, mint ahogy ezt nálunk megteszi. Mi Krisztus és az Ő teste érdekeit a saját és az egyházunk érdekei elé állítjuk. Mi minden nem keresztényt a sötétség rabjának tartunk, akiknek szükségük van rá, hogy szabaddá legyenek Isten kegyelméből megváltott, a mi közbenjárásunk és részvevő szeretetünk által. Isten királyságát az egész világon kiterjeszteni a jó hír terjesztésével minden kreatív és a Szent Szellemtől vezetett formában, egy példás életstílusra alapozva és a Szent Szellemmel betöltve, intenzív közbenjárással és imával.