Bemutatkozás


Közösségünk létrejöttének, fennmaradásának, növekedésének kulcsa a tevőleges hitvallás, bizonyságtétel...
Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház
Technikai szám: 0138
 

A Magyar Pünkösdi Egyház bemutatása

Magyar Pünkösdi Egyház adó 1% felajánlás, technikai szám„Hittem, azért szóltam” - vallja a zsoltáros. „Hiszünk mi is, és azért szólunk!” - ezúttal írott, okmányszerű formában.
 
Közösségünk létrejöttének, fennmaradásának, növekedésének kulcsa a tevőleges hitvallás, bizonyságtétel. Ebben az értelemben a magyarországi pünkösdi mozgalomnak a kezdetektől fogva volt hitvallása, akkor is, ha ezt formálisan, tételesen nem fogalmazta meg. Mindemellett különbséget kell tennünk az általános értelemben vett bizonyságtétel és az okmányszerűen megfogalmazott hitvallás között. Keresztény bizonyságtételünk, tanúságtételünk lényege, hogy elmondjuk, amit Jézussal átéltünk, tapasztaltunk. Ez utóbbi - bár Jézus tetteiről szól -, a bizonyságtevő szubjektív tapasztalata. Nem biztos, hogy teológiailag, dogmatikailag értelmezve teljes, helyesen megfogalmazott, ám mindenképpen összhangban kell lennie a Szentírással. Az okmányszerűen megfogalmazott hitvallás ettől eltérően az egyház, közösség közös hitének tartalmát foglalja össze nem szubjektív, hanem általános érvényű, teológiailag adekvát (a lényeget pontosan tükröző) módon, lehetőleg úgy, hogy a félreértések elkerülhetőek legyenek. Ilyen megfogalmazásra törekedtünk e hitvallás elkészítése során.
 
Hitvallásunk tehát deklarálja hitünk lényegét, tartalmát. Helyes önismeretre, önértékelésre segít bennünket a közösségen belül, s egyben mások, a kívülállók számára is nyilvánvalóvá teszi, mit várhatnak tőlünk hitünk alapján.
 
Mi a haszna ennek a hitvallásnak? A fentiekkel együtt haszna az, hogy
  • megmutatja: a keresztény egyházak közösségébe tartozunk;
  • megvilágítja, mi az, ami összeköt minket a saját közösségünkben egymással és az egyházak családjában másokkal;
  • megmutatja hitünk sajátos vonásait, azaz, hogy mely jegyekben különbözünk más egyházaktól;
  • erősíti identitásunkat (önazonosság-tudatunkat): megvilágítja, kik vagyunk, és miért tartozunk össze, miért vagyunk pünkösdiek;
  • irányt szab biblia-értelmezésünknek, hitünk gyakorlásának (regula fidei); elhatárol és véd a - kívülről és belülről jövő - tévtanításoktól;
  • segít, hogy egyformán emlékezzünk arra, amire eljutottunk; ösztökél, hogy amire eljutottunk, aszerint is járjunk (Fil 3,16);
  • összegzi azt, amit elődeink az Írásból megértettek, ami számukra abból kikristályosodott hitharcuk során - és amit mi, utódok is vállalunk, vallunk;
  • segít megválaszolni a hitünkkel, meggyőződésünkkel kapcsolatos kérdéseket önmagunk számára és mindazoknak, akik hitünk iránt érdeklődnek
 

Adó 1% felajánlás a Magyar Pünkösdi Egyháznak

Keresetünk jelentős részét az állam beszedi adók formájában. Adót fizetni kötelező, de nem szükséges, hogy a nehezen megkeresett pénz egészéről más döntsön. Más lehetőséged is van, hogy adód értelmes célokra fordítsd: az ADÓ 1 %-ÁT FELAJÁNLHATOD EGYHÁZUNKNAK.
TECHNIKAI SZÁMUNK: 0138
 
A Magyar Pünkösdi Egyház feladata és működése bővebben: www.punkosdi.hu