Bemutatkozás


 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vállalja a XVIII. századi metodistákkal való lelki
rokonságot és azokkal a mai metodista egyházakkal való közösséget, amelyek megőrizték ezt
az örökséget, de nem ért egyet az elvilágiasodott metodista egyházakkal, amelyek
elfordultak a biblikus tanítástól és életszentségtől.

Egyházunk nyitott a keresztség formáját vagy az istentiszteleti szokásokat illetően; a Bibliát
tekinti elsődleges szabálynak a hit és a mindennapi élet vonatkozásában; hisz Isten
szeretetében, amely minden embert keres és magához akar vonni Krisztus által; elismeri
minden embernek azt a felelőségét, hogy elfogadja vagy elutasítsa ezt az üdvösséget.
 
Egyházunk szolgálni akar a szükségbe jutott embereknek akkor is, ha azok más világnézetet
vallanak, különös tekintettel azokra, akik áldozatul estek e világban működő démoni
erőknek, amelyek lealacsonyítják az embert és szenvedélyek rabjaivá teszik. Segíteni kíván az
embereknek emberi méltóságuk és erkölcsi felelősségük felismerésében egy olyan korban,
amelyben az elszemélytelenedés egyre nagyobb kísértés, és ahol növekszik az önzés és
közömbösség mások nyomorúságai iránt. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni arra,
hogy gyógyító és mentő szolgálatot végeznünk ott, ahol fáradozásainkat igénylik.
 
 

Mire gyűjtünk?


Intézményeink fenntartási költségeire, gondozottaink ellátására, segélyprogramjaink
működtetésére. Idősek otthonát, családok átmeneti otthonát, hajléktalanszállót és nappali
melegedőt, óvodát és iskolát működtetünk, amelyek támogatóink adományai nélkül nem
maradhatnának fenn.
 
 

Képgaléria