1. Elveszítheti-e a kisadózó vállalkozás a kata-alanyiságát év végén, hogyha nem tudja befizetni a havi tételes adót (kata) a kialakult koronavírus helyzet miatt?
 
Ha a naptári év utolsó napján a kisadózó vállalkozás a NAV-nál nyilvántartott adótartozása meghaladja a nettó 100 ezer forintot akkor megszűnik az adóalanyisága. A NAV határozatban értesíti a vállalkozást az adóalanyiság megszüntetéséről .
 
Az adóalanyiság nem szűnik meg, hogyha a a KATA-s vállalkozás megfizeti a tartozását a határozat véglegessé válása előtt, így továbbra is alkalmazhatja a tételes adózást.
 
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március, április, május és június hónapra nem kell megfizetnie a tételes adót a kisadózó vállalkozásnak, ha a következő, mentesített tevékenységek valamelyikét végzi:
1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)
 
Ha a katás vállalkozás e tevékenysége tekintetében 2020. februárban már a kata hatálya alá tartozott akkor jár a mentesség.
 
Továbbá a kisadózó vállalkozás a 2020.március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben köteles megfizetni. (az egyes részleteket minden tárgyhó 12. napjáig) A NAV erre az időszakra nem számít fel pótlékot az adótartozásra.
 
Ha az adózó elmulasztja az esedékes részlet befizetését, akkor elveszíti a kedvezményre való jogosultságát, és a tartozását egy összegben, azonnal köteles megfizetni. A NAV ebben az esetben további késedelmi pótlékot is felszámít.
 
2.    Ha kisadózó úgy dönt, hogy megszünteti tevékenységét a kialakult járványhelyzetre tekintettel akkor van-e módja rá hogy még ebben az évben újra indítsa vállalkozását és „katázzon”?
 
Nem választható ismételten a KATA az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra. Ha a kisadózó 2020-ban megszünteti az egyéni vállalkozását, de még ebben az évben újraindítja azt, akkor egyéni vállalkozóként katát leghamarabb 2022. január 1-jétől választhat újra, erről a megszűnés évét követő adóév (2021) decemberében nyilatkozhat legkorábban.
 
3. Ha van olyan tevékenységi köre is az adózónak amire nem terjed ki a mentesítés akkor hogyan kell eljárnia?
 
Az a kisadózó vállalkozás, amely a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglalt veszélyeztetett ágazatban tartozó tevékenységet folytatónak minősül, és 2020.februárjában már a Katv. hatálya tartozott e tevékenysége tekintetében, 2020. március-június hónapokra tekintettel mentesül a tételes adó megfizetése alól, akkor is, ha más tevékenységet is végez és az említett hónapokban ebből bevétele is keletkezik.