2017-től jóval többen vehetik igénybe a családi adókedvezményt, mint eddig, például már olyan eltartottra is érvényesíthető, amely után rokkantsági ellátást folyosítanak, de magzatra is. Emellett az összeg is emelkedett.
 
 
Jó hír, hogy az idei évtől kibővült a családi kedvezményt igénybevevőinek köre, változott az eltartottak körének meghatározása, emelkedett a két gyermek után járó kedvezmény, illetve egyszerűsödtek az igénybevétel szabályai is – olvasható a NAV honlapján található tájékoztatóban.
 
A kedvezmény még mindig az összevont adóalapot csökkenti, amit az eltartottak száma alapján a kedvezményezett eltartottak után lehet érvényesíteni.

 

Mennyi az annyi?

A családi kedvezmény mértéke 2017-ben:
  • egy eltartott esetén havi 66.670
  • két eltartott esetében 100.000,
  • három vagy annál több eltartott esetén havi 220 000 forint a jogosultsági hónapokra.
Ha ezt átszámoljuk adóra, akkor egy eltartott esetén havi 10 000, két eltartott esetén eltartottanként havi 15 000 (2016-ban havi 12 500 forint), három vagy annál több eltartott esetén havi 33 000 forintot érvényesíthet a jogosult.
 

Már a hozzátartozó is

Pozitívum továbbá, hogy idén kiszélesedett a jogosultak köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre tekintettel a családi kedvezményt nem csak a gyermek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egyikük, hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének hozzátartozója is érvényesítheti. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szülő házastársa, de jegyese, élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint az összes közeli hozzátartozója jogosulttá válhat.

 

Rokkant gyermek után is

Bővült továbbá az eltartottak köre is. Mostantól az gyermek is eltartottnak minősül, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető akkor is, ha
  • a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg,
  • családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy
  • a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.
 
Ez alapján tehát azokra a gyermekekre is igénybe lehet venni mostantól, akik után rokkantsági járadékot folyósítanak, és a magzatra is.
 
A NAV tájékoztatójában egy konkrét példán keresztül szemlélteti szabályt. Egy családban négyen élnek: apa, anya, a nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére (az apa) veszi igénybe a családi kedvezményt. 2016-ban az apa nem veheti figyelembe eltartottként az egyetemista gyermekét, így az eltartottak száma egy fő. Azonban a módosítás alapján 2017-től már az egyetemista is eltartottnak minősül, azaz a családban az eltartottak száma két fő. Erre tekintettel a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 100 ezer forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.
 

Így a felváltva gondozott gyermekre

Egy másik módosítás, hogy az idei évtől már nem szükséges a bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra. Ezentúl elegendő egyközös nyilatkozat benyújtása arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését saját háztartásaikban felváltva biztosítják. Ha a szülők a nyilatkozat alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, akkor a családi kedvezményt is ilyen arányban érvényesíthetik.
 

Adóelőleg-nyilatkozat

2017-től már kötelező feltüntetni az adóelőleg-nyilatkozaton – a magzat kivételével – a kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét. Fontos azonban, hogy ha a magánszemély ezt az adatot nem tünteti fel a nyilatkozatában, akkor a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe.
 
Az igénybevevőnek a gyermek megszületése után nem kell új nyilatkozatot adnia, ha már a magzatra tekintettel érvényesítette a kedvezményt.
 
További fontos változás, hogy a házastárs munkáltatójának nem kell írásban tudomásul vennie az adóelőleg-nyilatkozatban foglaltakat.