Az idei évben ismét növekedett a rehabilitációs hozzájárulás. Tudja meg, milyen szabályok vonatkoznak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására. 
 
 
Fontos tudni, hogy a rehabilitációs hozzájárulást akkor kell fizetnie a munkáltatóknak, ha nem foglalkoztatnak – a törvényben előírt - kellő számú megváltoztatott munkaképességű munkavállalót. A szabályozás célja tehát, hogy rákényszerítsék a munkaadókat a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására.
 

Ki tekinthető megváltozott munkaképességűnek?

A munkáltató köteles megváltozott munkaképességűnek tekinteni azt a személy, aki(nek):
 • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
 • a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,
 • a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.
 

Mikor kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?

A munkáltató akkor köteles a hozzájárulás megfizetésére, amennyiben az általa foglalkoztatottak munkavállalók létszáma több mint 25 fő, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.
 
Fontos azonban, hogy bizonyos eseteket nem kell beleszámítani a létszámba:
 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban, illetve a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót, és
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót,
 • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonát,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

 

Mennyi hozzájárulást kell fizetni?

Amennyiben tehát egy munkáltató elmulasztja a meghatározott számú megváltozott munkaképességű személy alkalmazását, akkor rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles. A rehabilitációs hozzájárulás éves összegét úgy számolják ki, hogy veszik a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszámot, amit megszoroznak a rehabilitációs hozzájárulással.
 
A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese. 127 500 forint x 9 = 1 147 500 Ft/fő/év.
 
Érdemes tudni, hogy a rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó köteles bevallani, összegét megállapítani és közvetlenül befizetni az állami adóhatóságnál vezetett számla javára. A munkaadó köteles továbbá a rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget fizetni.
 
Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt százaléka. Az előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg vallja be. A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell.
 
A tevékenységet kezdő adózó csak az első teljes negyedév után köteles először bevallást és előlegfizetést teljesíteni, ha az adómentesség feltételének nem tesz eleget.