Mi történik abban az esetben, hogyha az adózó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni adófizetési kötelezettségeit? Milyen eljárásra számíthatnak, milyen szankciókat alkalmazhat a NAV velük szemben?
 
Ha az adózó saját maga, vagy képviselője, meghatalmazottja karanténba kényszerül és a vele való kapcsolattartás teljesen kizárt, így ebben az esetben előfordulhat hogy az adózó nem tudja teljesíteni adókötelezettségét határidőre, illetve hosszabb időn belül sem tudja pótolni a mulasztásokat.
Ha ez az eset áll fenn az adózó kötelessége, hogy minél előbb - az adóbevallás határidejét követően leghamarabb - jelezze a mulasztásának okát a NAV felé, hangsúlyozva és kiemelve hogy az a koronavírus miatti járványügyi helyzetre vezethető vissza.
 
Ezekben az esetekben a NAV figyelembe veszi:
  • Az adózói késedelem, mulasztás okait és a méltányos eljárás alapelvének megfelelően kezeli és értékeli az egyedi ügyeket.
  • A késedelmes teljesítés és mulasztás miatti szankció megállapításakor az egyedi ügy sajátos körülményei alapján hoz döntést a szankció esetleges mellőzéséről.