A NAV honlapján folyamatosan közzé teszi azoknak az adózóknak a listáját, akikről bebizonyosodott, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek. A listát cikkünkből is letöltheti.
 
 
Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.
 
A NAV ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is feltünteti honlapján.  Amennyiben a NAV határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján történt.
 
Ha a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el, a NAV a közzétételtől számított két évet elteltével törli. 
 
Fontos továbbá, hogy 2015. január 1-jét követően megváltoztak a rendezett munkaügyi kapcsolatok szabályai. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. § (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése értelmében 
a közzétett adózók közül kizárólag az nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, akit a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül:
  • ismételten,
  • a korábbival azonos és
  • ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság.

A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáját itt érheti el: xls.