1. A végrehajtási eljárás szünetelése
 
A 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Az eljárás szünetelése a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelését is jelenti.
 
Az érintett adózónak semmi teendője nincs ezzel kapcsolatban, sőt még fizetési könnyítési kérelmet sem kell beadnia.
 
Azzal az adózóval szemben azonban végrehajtási eljárás indítható:
  • Akinek adótartozása miatt a NAV 2020. március 24-e előtt még nem indított végrehajtási eljárást.
  • A végrehajtási eljárás megindítása előtt a NAV fizetési tájékoztatót küld az adózónak, hogy önként rendezze a tartozását.
  • Ezután is lehetősége van az adózónak fizetési kedvezmény kérelemmel élni.(további információ: https://nav.gov.hu kezdőoldalról a Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei, illetve Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye letölthető pdf fájl)
 
A veszélyhelyzet megszűnése utáni 16. napon újabb végrehajtási eljárások indíthatók, ha a végrehajtás nem ütközik egyéb akadályba.
 
2.  A végrehajtási eljárás felfüggesztése
 
Méltányossági alapon a NAV továbbá felfüggesztheti a végrehajtási eljárásokat, amelyekre nem vonatkozik a szünetelés. (2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 15. § (3) bekezdése)
 
A lehetőség kiterjedhet magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra és társaságokra, cégekre is. (további információ: https://nav.gov.hu kezdőoldalról a Végrehajtási eljárás felfüggesztése letölthető pdf fájl)
 
3. Az inkasszó és a jövedelem letiltás visszavonása
 
Inkasszó:
A 2020. március 24-e előtt kiadott hatósági átutalási megbízás kapcsán a NAV intézkedik az inkasszó visszavonásáról. Ha a NAV részére már utalásra került az inkasszóban megjelölt összeg, azt a NAV 8 napon belül visszatéríti.
 
Jövedelem letiltás:
Ha a munkáltató még nem utalta át a behajtandó összeget a szünetelés kezdő napjáig, akkor a NAV informálja a munkáltatót a levonás felfüggesztéséről és visszatéríti a levont összeget az adózónak. Ha az átutalás már megtörtént akkor a NAV 8 napon belül visszatéríti azt.
4. Kivételek, amelyekre a szünetelés nem vonatkozik
 
A Kormányrendelet könnyítései nem vonatkoznak az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására és a törvényszéki megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására, tehát ezekben az esetekben az eljárások folytatódnak a veszélyhelyzet ideje alatt is.
 
Mint ahogy kivétel a szünetelés alól a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárás is, ami azt jelenti, hogy ha valaki a fertőző betegségek és járványok megelőzése vagy a járványveszély elhárítása érdekében szükséges járványügyi előírásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsérti, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiszabott egészségügyi bírság végrehajtandó.