A tavaly elfogadott törvénymódosítás a legtöbb pontban megegyezik a veszélyhelyzet alatt alkalmazott átmeneti szabályozással. A legfontosabb változás, hogy nem választja el a home office-t és távmunkát, hanem a távmunka fogalmának bővítése révén az már lefedi a rendszeresen végzett home office-t is. A munka törvénykönyvének (röviden Mt.) módosítása szerint távmunkának minősül, ha a munkavállaló a munkáját részben a munkahelyén, részben pedig azon kívül látja el, ennek feltételeiről a munkáltatónak és a munkavállalónak meg kell állapodni, amelyet a munkaszerződésbe is bele kell foglalni.
 

Hány napot lehet otthonról dolgozni?

 

Fő szabály szerint távmunkavégzés esetén a munkavállaló egy naptári évben a munkanapok egyharmadában dolgozhat a munkahelyén, amely teljes munkaidős foglalkoztatásnál legfeljebb heti 2 munkanapot jelent. Azonban ettől a munkaadó és a munkavállaló közötti megállapodással el lehet térni, így a hibrid munkavégzés rugalmasan a vállalati kultúrához igazítható.
 

Jár-e költségtérítés az otthoni munkavégzésre?


A személyi jövedelemadóról szóló törvény melléklete is kiegészült, így az Mt.-nek megfelelő távmunkaszerződéssel a munkáltató havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 10%-ig SZJA-mentesen fizethet juttatást a munkavállalónak. Ennek összege 2022-ben havi 20.000 Ft, amely továbbra sem kötelezettség a munkáltatók számára.
 

Hogyan alakulnak a munkavédelmi szabályok?


A munka törvénykönyve mellett a munkavédelmi törvény is módosult, különbséget tesz a számítástechnikai eszközzel és az egyéb módon végzett távmunka között. 

Azonban mindkét esetében igaz, hogy a felek megállapodása alapján a munkavállaló saját munkaeszközeivel is történhet a munkavégzés. Ehhez a munkáltatónak csak egy kockázatértékelést kell elvégeznie, hogy az eszközök megfelelnek-e az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek.

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkavégzés helyét a munkavállaló - a munkáltatótól írásos tájékoztatás keretében kapott - az egészséges és biztonságos munkakörülmények követelményeire vonatkozó feltételek teljesítése mellett szabadon választhatja meg.

Míg nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunkánál a munkavédelmi törvény szerint a feleknek meg kell állapodniuk a munkavégzés helyéről.
 
kép forrása: Pexels
 
 
Szerző
Szabó Éva