Az idei évtől az adófizetők jó részének már a NAV készíti el a bevallását, több helyről azt hallani, hogy így már nincs is semmi dolgunk az szja-bevallással, ám ez nem igaz. Tudja meg, mi a teendő a bevallási tervezettel: hogyan tudja ellenőrizni, javítani, vagy ha kell, újat benyújtani helyette.
 
 
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy 2017-től az adófizetők jó részének, idén akár 4 millió személynek a NAV készíti el a bevallás tervezetét, ami az adóbevallás leadási határidejétől, azaz 2017. május 22-től végleges bevallásnak tekinthető. Ám sok esetben nem ennyire egyszerű a helyzet: fontos, hogy nem mindenkinek készíti el a NAV a bevallási tervezetet, illetve mindenképp érdemes ellenőrizni azt a leadási határidő előtt.
 

Kinek készíti el a NAV az adóbevallást?

A NAV minden olyan magánszemély részére elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan 2016. évben jövedelmi adatokat szolgáltatott a munkáltatójuk, illetve a jövedelmet juttató kifizető.
 
Az Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózóknak a NAV automatikusan elkészíti bevallás tervezetüket (eSZJA). Ha azonban nincs Ügyfélkapuja, akkor még pár hétig kérvényezheti a NAV ügyfélszolgálatain az eSZJA-t, amit az adóhatóság május 2-ig küld ki postán.
 
Egyszerűsödik az szja-bevallás
 

Kinek nem készíti el a bevallást a NAV?

Az adóhatóság nem készíti el az eSZJA-t az egyéni vállalkozóknak, azoknak a magánszemélyeknek, akik az adóévben mezőgazdasági őstermelőként végeztek tevékenységet, és ezen tevékenységükből adóköteles bevételük származott, - kivéve, ha a munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adtak vagy egyébként a bevételükből nem kellett jövedelmet megállapítani, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek. Ezek azok a magánszemélyek, akik az adóhatóság közreműködése nélkül készítik el bevallásukat. (Ők egyébként 2017. február 27-ig készítettek az adóbevallást.)
 
A NAV nem készíti el a bevallási tervezet azoknak sem, akik munkáltatójukat bízták meg a bevallás elkészítésével (munkáltatói adómegállapítás).
 

Így tekintheti meg bevallási tervezetét

Érdemes tudni, hogy az adóbevallási tervezet úgy készül el, hogy adóhatósági szoftver összeadja a havi adatokat és ennek alapján személyi jövedelemadót számít.
 
Nagyon fontos, hogy amennyiben Önnek a NAV készíti el bevallását, május 22. előtt mindenképp ellenőrizze azt, mert előfordulhat, hogy az pontatlan, hibás vagy hiányos.
 
Ha Önnek van Ügyfélkapu regisztrációja: A tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon. Ügyfélkapu regisztráció hiányában, a május 2-ig postán megküldött papírformátumú tervezetet tudja ellenőrizni.
 
Ha nem talál a bevallási tervezetben hibát az adózó, akkor a továbbiakban nincs dolga azzal. Az adóbevallás leadási határidejével, 2017. május 22-őt követően ez lesz a hivatalos adóbevallása.
 
Amennyiben azonban hibát, pontatlanságot észlel, ki tudja javítani online felületén az adóbevallást. Ha azonban nem rendelkezik Ügyfélkapuval, akkor tehet önbevallást a 16SZJA eljutattásával a NAV-hoz, amit papír alapom, de interneten keresztül is kitölthet (a NAV online felületen 2017. március 15-e után a WebNYK program segítségével is elkészíthető a személyi jövedelemadó-bevallás).
 

A családi kedvezménynél fokozottan kell figyelni

Fontos tudni, hogy a NAV a részére beküldött adatok összesítését bocsátja az adózók rendelkezésére. Az adóhatóság által ismert adatok mellet az adózónak lehetett olyan jövedelme vagy adókedvezménye is 2016-ban, melyek miatt a bevallási tervezetet meg kell változtatnia, újra kell számolnia.
 
Egy tipikus problémás pont a kedvezmények elszámolása. Ezek közül is a családi kedvezményre kell leginkább odafigyelni. 
 
Családi kedvezményre oda kell figyelni
 
A családi adókedvezményre év közben adott nyilatkozat ugyanis az év végi elszámolásnál megváltoztatható. Lényeges, hogy az éves bevallásnak tartalmaznia kell a Nyilatkozatot a családi adóalapkedvezmény és járulékkedvezmény megosztásáról, közös érvényesítéséről, valamint minden érintett adóazonosító jelének feltüntetését (az eltartottakét is).
 
A kedvezmény elszámolását bonyolítja, hogy családi kedvezményre való jogosult a kedvezményt megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.
 
Érdemes figyelembe venni, hogy a kedvezmény nem osztható meg azokra a jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyek során a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, továbbá akkor sem, ha a jogosultak a kedvezményt közösen veszik igénybe.
 
A kedvezményt az a – jogosulttal közös háztartásban elő – háztartás is érvényesíteti, aki a családi pótlékra egyébként nem lenne jogosult a háztartásban nevelt gyermekre tekintettel (pl. nevelőszülő házastársa).  
 
Mivel a család kedvezmény közös igénybevétele, megosztása az éves adóbevallásban, vagy munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál vették figyelembe, ezekben az esetekben szükséges lehet a bevallási-tervezet átdolgozása.
 
Arra is oda kell figyelni, hogy a családi kedvezményt saját jogon családi pótlékra jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében azonban a vele közös háztartásban élő hozzátartozók közül – döntésük szerint – csak az érvényesítheti, akinél év közben az adóelőleg megállapításakor azt figyelembe vették. 
 
Érdemes tudni továbbá, hogy ha a kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő személy által megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelem nem fedezi a családi adókedvezmény teljes összegét, a fennmaradó összeg 15%-a után további kedvezmény vehet igénybe a 7 %-os egészségbiztosítási és a 10 %-os nyugdíjjárulék terhére, legfeljebb ezek együttes összegéig. 
 

Ne felejtse el jóváhagyni!

Az online felületen kiegészített, javított adóbevallást a módosítások után mindenképp jóvá kell hagyni. Ha ugyanis ezt nem teszi meg, akkor május 22-ével az eredeti – kiegészítés nélküli – tervezet válik az Ön személyi jövedelemadó-bevallásává, ha addig nem nyújtott be az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást (16SZJA). 
 
Ha Ön személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, különadót, nyugdíjjárulékot kell fizetnie a végleges bevallás alapján, akkor bármely NAV ügyfélszolgálaton kérhet csekket a befizetéséhez. Fontos, hogy ebben az esetben adóigazolványt is magával kell vinnie.
 
A NAV segítővideóit az idei adóbevalláshoz itt találja