Egy kedvező szabályozás bevezetésével a lakás bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja az általa más településen bérbe vett lakás bérleti díját. Tudja meg, milyen esetekben alkalmazható a rendelkezés.
 
 
Az Szja törvény egy 2012. január 1-jétől lépett módosításával a lakás bérbeadója a bérből származó bevételt levonhatja az általa más településen bérbe vett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját; ezáltal a bérbe adott lakás bevételének adóalapját csökkentheti.
 
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a bérbeadás vagy a bérbevétel időtartama a 90 napnál hosszabb idejű legyen, valamint a bérbe vett lakással kapcsolatban a magánszemély más tevékenységéből szerzett bevételével (pl. önálló tevékenység vagy egyéni vállalkozói tevékenység bevételével) összefüggésben ne állapítson meg, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat részére még részben se térítsék meg.
 
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a fent említett „település” alatt csak magyarországi település értendő-e, vagy amennyiben a magánszemély más államban bérel ingatlant, akkor is jogosult-e a kedvezmény igénybe vételére. Jó hír a külföldön élőknek, hogy az Szja törvény rendelkezése szerint nem zárható ki a külföldi állam területén bérelt ingatlan díjának levonása a bevételből, ha az egyéb feltételek fennállnak.
 
Fontos tudni, hogy a bérleti jogviszony meglétét, valamint a bérleti díj összegét a magánszemély bérleti szerződéssel tudja igazolni, annak megfizetésén azonban a szerződés általában nem tartalmazza. Éppen ezért a díj megfizetését bérbeadó magánszemély által kiállított számlával vagy számviteli bizonylattal (ha a bérbeadó nem kért adószámot) tudja igazolni.
 
A lakásnak nem vagy nem kizárólag lakásnak számító ingatlan (pl. valamilyen arányban üzlethelyiségként minősített lakás) bérleti díja azonban nem csökkenthető bérbeadásából származó bevételének összegével. Ennek pedig az az oka, hogy Szja-tv. 3. § 73. pontja szerinti kedvező szabály csak lakással összefüggésben alkalmazható, tehát a részben vagy egészben nem lakásnak számító ingatlan bérbeadása esetére nem.
 
Fontos továbbá, hogy a bevétel akkor is fel kell tüntetni az Szja bevallásban, amennyiben a bérelt lakás bérleti díja megegyezik vagy meghaladja a bérbe adott lakás kiadásából származó bevétel összegével.
 
Az ingatlan bérbeadásának szabályairól és az ahhoz kapcsolódó adózási kötelezettségekről továbbiakban a NAV információs füzetéből tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit