A munkáltató kedvező adózás mellett többféle módon is támogathatja a munkavállaló munkába járását.

Amennyiben a dolgozó a munkahelyének közigazgatási határán kívülről tömegközlekedéssel érkezik, akkor a bérlet és a jegy árának 86%-át köteles kifizetni a munkáltató, de akár a teljes összeg is megtéríthető adómentesen.

Az autóval történő munkába járás esetén a munkáltató szintén adómentesen támogathatja és speciális esetekben köteles is támogatni az ingázó munkavállalót.

A 2023. január 28-án hatályba lépett 16/2023. (I.27.) Korm. rendelet értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet munkába járás költségtérítése címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)
  • a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy
  • a hazautazásra a munkahely és a lakóhely között
közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 forint értékben kap a magánszemély.

Hazautazás alatt azt értjük, amikor a munkavállaló a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyére oda- és visszautazik. Ehhez nyilatkoznia kell lakó- és tartózkodási helyéről, azaz meg kell jelölni azt a címet, ahol életvitelszerűen lakik és ahol munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.

Ha a munkáltató 30 Ft/km feletti költségtérítést nyújt a munkavállaló számára, akkor az munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.

Az emeléssel párhuzamosan a minimális költségtérítés szintje is a duplájára emelkedik, a korábbi 9 forintról 18 forintra kilométerenként.
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § jelöli meg azokat az eseteket, amikor a munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka, azaz 18 forint/km jár akkor, ha:
  • a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
  • a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
  • ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;
  • a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.
 
A kormányrendelet szerint a kilométerenként 30 forintra emelt összeg a veszélyhelyzet ideje alatt érvényes és először a 2023. január hónapjára munkába járás címén kifizetett költségtérítés esetében alkalmazható. Míg a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a esetében a magasabb összeget a 2023. február hónapra kifizetett költségtérítésre lehet leghamarabb alkalmazni.
 
kép forrása: Pixabay
 
Szerző
Szabó Éva