2016-ban is minden adófizető magánszemély felajánlhatja adója +1%-át egy elismert egyház vagy egy kiemelt költségvetési előirányzat részére.
 
Ahogy az elmúlt években, 2016-ban sem változtak a technikai számok. Idén is 31 elismert egyháznak, illetve egy kiemelt költségvetési előirányzatnak ajánlhatjuk fel adónk +1 százalékát.
 
A NAV honlapján már elérhetőek a 2015-ös rendelkező évre vonatkozó technikai számok. A kimutatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 évi CCVI. törvény szerint meghatározott egyházak technikai száma, illetve egy kiemelt költségvetési előirányzat és neve olvasható Abc sorrendben a 2016. január 1-jei állapot alapján.
 
Sorszám Technikai szám Név
Kiemelt költségvetési előirányzat
1. 1823 A nemzeti tehetség program
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi ccvi. törvény mellékletében szereplő és technikai számmal rendelkező 31 egyház.
2. 0255 A Tan Kapuja Buddhista Egyház
3. 0176 Az Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország
4. 0420 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
5. 0341 Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
6. 1287 Egységes Magyarországi Izrealita Hitközség (Statusquo Ante)
7. 0334 Erdélyi Gyülekezet
8. 0042 Gyémánt Út Buddhista Közösség
9. 0248 Hetednapi Adventista Egyház
10. 0279 Hit Gyülekezete
11. 0224 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus
12. 0671 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
13. 0554 Magyar Iszlám Közösség
14. 0011 Magyar Katolikus Egyház
15. 0138 Magyar Pünkösdi Egyház
16. 0200 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)
17. 0107 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
18. 0286 Magyarországi Baptista Egyház
19. 0372 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
20. 0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
21. 0406 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
22. 0059 Magyarországi Karma-kagyüpa Közösség
23. 1201 Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház
24. 1397 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
25. 0389 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
26. 0073 Magyarországi Metodista Egyház
27. 1050 Magyarországi Muszlimok Egyháza
28. 0066 Magyarországi Református Egyház
29. 0293 Magyarországi Román Ortodox Egyház
30. 0358 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
31. 0365 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje /moszkvai Patriarchátus/
32. 0183 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
Szerző
Ivanyos Judit