2017-től bizonyos jövedelmek tekintetében lehetőségük van a magánszemélyeknek utólagos adófizetésre. Itt tudhatja meg, hogy mely jövedelmekről van szó, és mik a szabályai az utólagos adófizetésnek.
 
 
2017. január 1-jétől a magánszemélyek élhetnek az utólagos adófizetés lehetőségével bizonyos – a 2016. június 30-ig megszerzett – jövedelmekkel kapcsolatban.
 

Ezekre a jövedelmekre vonatkozik az utólagos adófizetés:

  • egyéb jövedelem;
  • kamatjövedelem;
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem;
  • csereügyletből származó jövedelem;
  • osztalékból származó jövedelem;
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem;
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
  • vállalkozásból kivont jövedelem.

 

Kivételes esetek

Nem élhet a magánszeméy az utólagos adófizetés lehetőségével olyan jövedelem esetén, amelyre a kifizetőnek adóelőleget kell megállapítani és levonni, valamint amellyel kapcsolatban a kifizetőnek adatszolgáltatási, igazolás kiadási kötelezettsége van.
 

Kedvezmény nem érvényesíthető

Utólagos adófizetés esetén a személyi jövedelemadó mértéke 10 százalék (a fizetendő adó a jövedelem és az adómérték szorzata).
 
Érdemes tudni, hogy utólagos adófizetésnél nem érvényesíthető semmilyen adót csökkentő tétel (adókedvezmény vagy -beszámítás).
 

Így teljesíthető az utólagos adófizetés

Fontos, hogy nem önadózással történik az adókötelezettség teljesítése, hanem olyan bank útján kell befizetni az adót amelyet az állami adóhatóság – a bank kérelmére – erre kijelölt. Az adókötelezettség teljesítésének feltétele, hogy a bank által a természetes személy javára az adókötelezettségek teljesítése céljából megnyitott bankszámlán a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló pénzösszeget 2017. június 30-ig befizetés vagy utalás alapján jóváírják.
 
A bank az adókötelezettség teljesítésére szolgáló bankszámlát a magánszemély nyilatkozata alapján nyitja meg. Az adófizető az önellenőrzési pótlék megállapítása érdekében nyilatkozatában közli a bankkal, hogy a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelmet mely adóévben (vagy adóévekben) szerezte meg.
 
A bank a személyi jövedelemadót és a megállapított önellenőrzési pótlékot a magánszemély által befizetett pénzösszegből annak  jóváírását követő 8 napon belül megállapítja és levonja, valamint a jóváírás hónapjára vonatkozó adóbevallásában bevallja és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.
 
Végül a bank a személyi jövedelemadó megállapításáról igazolást állít ki az adófizetőnek amelyben – szükség esetén az érintett adóévek szerinti megosztásban – feltünteti a személyi jövedelemadó és az alapjául szolgáló jövedelem, illetve a kapcsolódó önellenőrzési pótlék összegét. A banki igazolás bizonyítja, hogy a természetes személy az utólagos adófizetéssel összefüggő adókötelezettségeit jogszerűen teljesítette.
Szerző
Ivanyos Judit