Az idei évtől a NAV készíti el az adófizetők nagy részének adóbevallását. A rendszer teljesen új, így számos kérdés felmerülhet, például a családi kedvezmény érvényesítésével vagy a GYES feltüntetésével kapcsolatban. Kérdések és a válaszok a 2017-es szja-bevallásról – II. rész.
 
 
Az idei évtől teljesen megváltozott az szja-bevallás rendszere, ugyanis az adófizetők jó részének, akár 4 millió személynek készíti el mostantól a NAV adóbevallását. Az idei változásokról az alábbi cikkünkből tájékozódhat, a 2017-es bevalláshoz szükséges nyomtatványokat pedig itt találja.
 
Cikksorozatunk I. részében már végigvettük, hogyan férhet hozzá az adóbevallási tervezetéhez, illetve hogyan javíthatja, módisíthatja azt. Most azt nézzük meg, hogyan tüntethet fel bizonyos kedvezményeket és jövedelmeket adóbevallásában.
 

Rendelkezés az önkéntes egészségpénztári számlára

Amennyiben van Ügyfélkapuja, akkor az on-line felületre belépve a „Bevallás 2016-ról” csempére kell kattintani. A „Gyakori mezőket” kiválasztva a „Rendelkező nyilatkozatok” gombra kell kattintani. A szükséges adatokat a 131-138. sorban kell rögzíteni.
 
Ha azonban nincs ügyfélkapus hozzáférése, és postán kapta meg a hivataltól a tervezetet, amely nem tartalmazta az önkéntes pénztári rendelkezést, akkor szja bevallást (16SZJA) kell benyújtania, amelyben rendelkezik a pénztári számlája javára.
 

Rendelkezés önkéntes egészségpénztári számlára – postán kapott tervezettel

Amennyiben a NAV postán küldte ki Önnek az adóbevallási tervezetét, előfordulhat, hogy értesítették, hogy válasszon arról, hogy mely pénztárra rendelkezik. Az értesítést azért kapta, mert több önkéntes pénztárban tag. Ebben az eseten Önnek el kell eldöntenie, hogy a rendelkezés összegét a NAV melyik pénztári számlája javára utalja el. A levélhez mellékelt nyomtatványon tud nyilatkozni arról, hogy melyik pénztári számlájára történjen az utalás, ezért ezt a nyomtatványt ki kell töltenie és vissza kell küldenie az illetékessége szerinti NAV Igazgatóságra.
 

Egy összegben igényelné vissza a családi kedvezményt?

Ha a családi kedvezményt most, egy összegben szeretné visszaigényelni, akkor módosítania kell adóbevallási tervezetét. A „Gyakori mezők” menüpontra kattintva megjelennek az adózók bevallásaiban leggyakrabban előforduló mezők. A „Családi kedvezmény” csempére kattintva lehet hozzáadni a kívánt sorokat a tervezethez (Eltartottak után járó családi kedvezmény).  A 152-154. sorokban meg kell adni az eltartott(ak) adóazonosító jelét és nevét, illetve a jogosultsági hónapokat (kedvezményezett eltartott esetén 1-es kód), majd jelölni kell a jogosultság jogcímét. A kedvezmény mértékét (eltartottak után járó családi kedvezmény összegét) a 22., valamint a 26. sorban tudja feltüntetni.

 

Érvényesíthető-e a családi kedvezmény azokra a hónapokra, amikor nem volt jövedelme?

A családi kedvezményt azokra a hónapokra lehet igénybe venni, amelyekben a szülő családi pótlékra jogosult volt, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e adóköteles jövedelme.
 
A kép forrása: https://www.1and1.com/family-domain

 

Külföldön dolgozók adóbevallása

Sokakban felmerül a kérdés, hogy ha magyar állampolgárként egész évben egy másik országban dolgoztak (pl. Ausztria), kell-e adóbevallást benyújtaniuk a Magyarországon nem szerzett jövedelemről. Magyarország számos EU-s és EU-n kívüli országgal kötött nemzetközi egyezményt a kettős adózás elkerülésével kapcsolatban (pl. Ausztriával is), így ezekben az országokban adóköteles, Magyarországon a külföldi jövedelméről nem kell bevallást benyújtaniuk, ha egyéb itthon adóköteles jövedelmük nem volt az adóévben.
 
A külföldön dolgozókra vonatkozó adózási szabályokról részletesebben itt tájékozódhat.
 

Ki kell-e egészítenem a nyugdíj összegével a bevallási tervezetet?

Nem, mert a nyugdíj adómentes jövedelem, azt nem kell feltüntetni bevallásban.
 

Be kell-e vallani a bevallásban a nyugdíj előtti munkanélküli segélyt?

Ha Ön nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben, álláskeresési segélyben részesült tavaly, amely megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor, akkor az nyugdíjnak minősül. A nyugdíjat pedig nem kell bevallani, így a bevallási tervezetet sem kell ezzel kiegészíteni.
 

A családi pótlékot nem tartalmazza a bevallási tervezet, fel kell-e tüntetni a tervezetben azt?

A családi pótlék címén megszerzett bevétel adómentes, így azzal a bevallási tervezetet sem kell kiegészítenie.
 

Kell-e bevallást készíteni, ha csak a gyermeknevelési támogatást kapott 2016-ban?

A gyermeknevelési támogatás adómentes jövedelemnek minősül, így a bevallásban sem kell azt szerepeltetni, és ha kapott bevallási tervezetet nem kell ezzel kiegészíteni.
 

Kap-e a NAV-tól bevallást, ha csak gyermekgondozási díjban részesült 2016-ban

A NAV által készített bevallási tervezete a gyermekgondozási díjat tartalmazni fogja, mert adóköteles társadalombiztosítási ellátás.
 
A kép forrása: https://www.wisdomtimes.com/blog/qualities-of-a-mother-and-her-transformation/
 

Készít-e bevallást a NAV a közmunkások részére?

Igen, a közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelem is bérjövedelemnek minősül, amelyet tartalmaz a bevallási tervezet.
 

Kell-e szja-bevallást benyújtani, ha csak rokkantsági ellátásban részesült?

A megváltozott munkaképességűek ellátásai (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) adómentes juttatások, azokról személyi jövedelemadó bevallást nem kell benyújtani, ezt a juttatást a bevallási tervezet sem tartalmazza.
 

Készít-e a NAV bevallást, ha 2016-ban csak álláskeresési járadékban részesült?

Igen, az álláskeresési járadék adóköteles, ezt a juttatást a NAV által készített bevallási tervezet tartalmazza.
 

Készíti-e a NAV bevallási tervezetet az egyszerűsített foglalkozatásban dolgozóknak?

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania, így bevallási tervezet sem készül számára, ha bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget.
 
A mentesített keretösszeg megállapítása során a foglalkoztatás napjainak számát meg kell szorozni az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), vagy a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegével (5.110,- Ft/nap, illetve 5.940,- Ft/nap). A bevallási tervezetben csak a mentesített keretösszeget meghaladó rész szerepel, amely munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül.
 
Ha valaki saját maga készíti el bevallását, a mentesített keretösszeget meghaladó részt az 1. sorban bérjövedelemként kell feltüntetni.
 

Készül-e bevallási tervezet az iskolai ösztöndíjra?

Az oktatási intézményben folytatott tanulmányra tekintettel kapott ösztöndíj adómentes jövedelem, ezért a bevallási tervezetben nem szerepel.
 

Csekély összegű Diákmunka után is be kell vallani a jövedelmet?

A személyijövedelemadó-bevallást akkor is el kell készíteni, ha valaki csak rövid, időszakos foglalkoztatásban vett részt és ennek okán kisebb összegű bérjövedelmet kapott. Az Szja tv. nem tartalmaz ehhez kapcsolódóan mentességi szabályt, ezért függetlenül attól, hogy a diák milyen összegű bérjövedelmet szerzett munkaviszonyában 2016-ban, azt az összeget is tartalmazni fogja a bevallási tervezet.
 
A kép forrása: http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/04/16/top-part-time-student-jobs_n_5158447.html
 

A táppénzt fel kell tüntetni a személyi jövedelemadó bevallásban?

A táppénz címén folyósított összeg adóköteles, amelyet a NAV által készített bevallási tervezet is tartalmaz, „más bérjövedelemként”. Amennyiben a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelynek minősül, akkor a táppénz összege is munkaviszonyból származó bérjövedelemként szerepel.