Az átmeneti likviditási gonddal küzdők számára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fizetési könnyítési lehetőséget biztosít az adófizetési kötelezettség teljesítésére.

Könnyítést azon magánszemélyek és egyéni vállalkozók kaphatnak, akik valamilyen gazdasági vagy személyes méltányossági okból adótartozásukat határidőre nem tudják teljesíteni. Ilyen ok lehet például a Sberbank ügyfeleinél felmerülő átmeneti fizetésképtelenség.

A fizetési könnyítésnek három módja van. Lehet kérelmezni a fizetési kötelezettség
  • halasztását,
  • részletfizetését,
  • mérséklését illetve elengedését.
 
Hogyan kérhető részletfizetés, fizetési halasztás?

Automatikus részletfizetésre azok jogosultak, akiknek adótartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Naptári évenként egy alkalommal nyújthatnak be a részletfizetési kérelmet, amelyet a NAV az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül engedélyezhet pótlékmentesen legfeljebb 12 hónapos futamidőre.

Az automatikus részletfizetés az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban az AUTRESZ jelű adatlapon kérelmezhető vagy a FAM01-űrlapon elektronikusan vagy papíron nyújthat be az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes igazgatóságnál.

Mikor lehet a tartozás mérséklését, elengedését kérni?

Mérséklésre vagy elengedésre csak tényleges adótartozás esetén van lehetőség, tehát akkor kérelmezhető, ha sem befizetéssel, sem átvezetéssel vagy visszatartással nem került a rendezésre a fizetési kötelezettség.

Míg magánszemélyek esetén az adó (tőketartozás) elengedésére vagy mérséklésére is van lehetőség, addig az egyéni vállalkozónál kizárólag a pótlék- és bírságtartozás engedhető el vagy csökkenthető.

A kérelem elbírálásakor a NAV azt vizsgálja, hogy a fizetési kötelezettség súlyosan veszélyezteti-e az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését, vagy az egyéni vállalkozók esetén a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenüléséhez vezet-e.

A mérlegeléskor figyelembe veszi
  • a mindennapi megélhetés költségeit,
  • a rezsiköltségeket,
  • a lakást terhelő hitel havi törlesztőrészletét,
  • a közös háztartáson kívül élő hozzátartozó igazolt támogatását,
  • a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.
 
Az fizetési könnyítési lehetőségekről részletes tájékoztatást NAV honlapján elérhető a magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra vonatkozó 30.2 információs füzetben talál.
 
kép forrása: www.pexels.com
 
 
Szerző
Szabó Éva