A helyi iparűzési adót a cégeknek a székhelyük vagy a telehelyük elhelyezkedése szerinti önkormányzat felé kell megfizetniük, ha ott jövedelemszerző tevékenységet végeznek, ezzel jelentős bevételi forrást biztosítva a településeknek. A 2023-as adótörvény-változások következtében világosabbá, könnyebben teljesíthetővé váltak az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályok.
 
A módosítás következtében a korábban alkalmazható négy HIPA adóalap-megállítási mód helyett két módszer maradt, átláthatóbbá téve így a szabályozást.
 
1.
Azok a vállalkozók, akinek a bevétele az adóévben nem haladja meg az adott bevételi értékhatárt, azaz a 25 millió forintot vagy az SZJA törvény szerint átalányadózó kereskedők esetén a 120 millió forintot, jogosulttá válnak a HIPA adóalap egyszerűsített, sávosan differenciált megállapítására.
Az új törvény 3 bevételi sávot állapít meg, amely esetén meghatározza a székhelyre és telephelyre jutó adóalapot:
 
  • 12 millió forintos éves bevétel alatt: az adóalap 2,5 millió forint, a 2023. teljes adóévre fizetendő HIPA 50.000 forint
  • 12 millió és 18 millió forint közötti éves bevétel esetén: az adóalap 6 millió forint, a 2023. teljes adóévre fizetendő HIPA 120.000 forint
  • 18 millió és 25 millió forint (az Szja. törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 millió és 120 millió forint) közötti éves bevétel esetén: az adóalap 8,5 millió forint, a 2023. teljes adóévre fizetendő HIPA 170.000 forint
 
Amennyiben a vállalkozó az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást választja, bejelentését az adott adóév 5. hónapjáig kell megtennie, ebben az esetben nem lesz jogosult sem törvényi, sem önkormányzati adókedvezményre, adómentességre, adócsökkentésre.
 
2.
A kisvállalkozók esetén az egyszerűsített módon megállapított helyi iparűzési adó alapja megegyezik a KIVA-adóalap 20%-kal növelt értékével. Nekik is be kell jelenteniük 2023.05.31-ig az adóhatóság felé, hogy a KIVA-szerinti alapszámítási módot kívánják alkalmazni 2022. évre, amennyiben ezt elmulasztják, akkor automatikusan a sávos adózást választónak minősülnek. Ha egyik egyszerűsített adóalap megállapítási módszerrel sem szeretnének élni, abban az esetben külön bejelentést kell tenniük 2023.05.31-ig, és egyidejűleg meg kell fizetniük az adóelőleget is.
 
A fent említett lehetőségen túl számos rendelkezést tartalmaz a törvény, ezért érdemes tájékozódni a 1990. évi C. törvény „a helyi adókról” című szakaszából.
 
kép forrása: Pixabay
 
Szerző
Szabó Éva