A személyi jövedelemadó befizetési határideje, ha egyéni vállalkozó, február 25., ha magánszemély, május 20. Bizonyos esetekben van lehetőség részletfizetésre is. Itt tudhat meg többet az szja befizetési kötelezettségről és annak határidejéről.
 
 

Milyen módokon fizetheti be az szja-t?

 
  • Vagy belföldi fizetési számláról törénő átutalással, fontos, hogy mindenképp saját nevén lévő számáról utalja. A közlemény rovatba írja be adószámát és azt is, hogy "SZJA utalás".
  • Vagy készpénzfizetési megbízás (csekk) útján, amit az ügyfélszolgálatokon igényelhet. Az alábbi linken a NAV ügyfélszolgálat keresőjét találja. 
  • Vagy szintén a NAV ügyfélszolgálatain, POS terminálon keresztül bakkártyás befizetéssel.
  • Amennyiben általános forgalmi adó (áfa) fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor köteles pénzforgalmi számlát nyitni, és adóját ezen keresztül, átutalással kell befizetnie.
 

Adófizetési határidők

Ha egyéni vállalkozó vagy áfa izetésére kötelezett magánszemély február 25-ig kell befizetnie adóját.
 
Amennyiben szja bevallásra kötelezett magánszemély, és személyi jövedelemadó bevallást vagy adónyilatkozatot ad le, akkor adóját május 20-ig kell befizetnie.
 
Ha egyszerűsített adóbevallást adott le (február 15.), és nem él a javítás lehetőségével, akkor május 20-ig köteles befizetnie az adóját. Amennyiben azonban él a javítással, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetnie adóját.
 
Ha pedig munkáltatói adómegállapítást igényelt (február 2.), akkor a munkáltató az adót és az adóalapot május 20-ig állapítja meg és ad erről igazolást a munkavállaló részére. A munkáltató a megállapított adókülönbözetet – a legközelebbi előírt fizetéskort – de legkésőbb június 20-ig levonja vagy visszafizeti.
 

Részletfizetési lehetőség

A magánszemély, aki vállalkozói tevékenységet nem folytat és áfa fizetésre sem kötelezett, kérvényezhet részletfizetést is. Pótlékmentes részletfizetést 200.000 Forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség esetén, a bevallás határidejétől számított hat hónapon belül egyenlő részletekben is megfizetheti, ha erről nyilatkozik bevallásában. Aki bevallását késve küldi be, a részletfizetési lehetőségtől elesik.
 
Az első részlet befizetésének határideje 2016. május 20, a további részleteké pedig a kérelmezett hónapok számától függően június 20, július 20, augusztus 22, szeptember 20, október 20. Fontos odafigyelni a dátumokra, mert, ha nem fizeti be az esedékes részletet, akkor a tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ebben az esetben az adóhatóság május 20-tól késedelmi pótlékot számol fel.
 
 
 
Szerző
Ivanyos Judit