Sokan választják befektetésként, hogy kiadási céllal vásárolnak ingatlant. Az ingatlan bérbeadás magánszemélyként is végezhető tevékenység, adószám és a NAV-hoz történő bejelentkezési kötelezettség nélkül, amely után 2022-ben csak a 15 %-os személyi jövedelemadót kell megfizetni. Amennyiben ilyen módon önálló tevékenységből származó jövedelmet szerez, akkor a szja bevallási-tervezetben az erre szolgáló sort korrigálni szükséges.
 
Hogyan kell megállapítani az adóalapot?

Az adó alapját a jövedelem és nem a bevétel képezi, vagyis a teljes bevételből levonhatóak a kiadások.
 
A költségek elszámolására két lehetőség van:
 
  • 10%-os költséghányad szerint, amely azt jelenti, hogy a bevétel 10%-a vonható le a kiadásokra. Ebben az esetben nem szükséges a kiadásokat számlákkal vagy bizonylatokkal alátámasztani.
  • Tételes költségelszámolás esetén a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadásokkal lehet csökkenteni a bevételt.
 
Milyen költségek számolhatók el?
 
Tételes költségelszámolás esetén az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek és annak értékcsökkenése számolható el költségként. Tehát az amortizáció mellett például a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszközök beszerzési ára és a tárgyi eszközök biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási, felújítási munkákra fordított kiadás vonható le a bevételből.
 
Bevételnek számít-e a rezsi?

Nem számít bevételnek az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak a bérbeadó által a bérbevevőre az igénybevétellel arányosan áthárított díja, különösen a közüzemi szolgáltatások díja.

Azonban mivel a fenti szabály csak az ingatlan használatával összefüggő szolgáltatásokra vonatkozik, így nem alkalmazható a társasházi biztosítás és takarítás díjára, a közös képviselő díjazására, a lakók által a felújítási alapba fizetett összegre és a közös költségre sem.
 
Kinek kell adóznia, ha több tulajdonosa van a bérbe adott ingatlannak?
 
A tulajdonosok eltérő rendelkezése nélkül közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad arányában minden tulajdonosnak keletkezik adókötelezettsége.
A közös tulajdonban álló ingatlan bérbeadásakor a költségek igazolására bármely tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat figyelembe vehető.
 
Szükséges-e számlát adni a bérlőnek?

Amennyiben magánszemélyként végzi a bérbeadást, akkor elegendő számviteli bizonylatot kiállítani, amelyen a bérbeadó nevét és adóazonosító jelét kell feltüntetni. Amennyiben a bérlőnek számlára van szüksége, akkor nem lehet elkerülni a NAV-hoz történő bejelentkezést és adószám igénylését, hiszen számlatömb csak adószám birtokában vásárolható.
 
kép forrása: Pixabay
 
Szerző
Szabó Éva