Az ingatlan értékesítőjének szja fizetési kötelezettsége van 2019-ben, és az adót az alapján tudja  kiszámítani, hogy hány éve volt tulajdonában az eladott ingatlan. Tudja meg, milyen szja-fizetési szabályok vonatkozna az ingatlan értékesítésére.
 
 
Amennyiben a magánszemély eladta ingatlanát, akkor az abból származó bevételt csökkentheti az eltelt években felmerült költségekkel, és az így megállapított összeg után kell megfizetnie a 15%-os személyi jövedelemadót.

 

Lakás célú ingatlanok esetén

Fontos tudni, hogy az értékesítőnek abban az esetben kell megfizetnie az szja-t, amennyiben a néhány évvel ezelőtt vett ingatlanát a vásárlás után 5 vagy 15 éven belül eladja. Az 5 éves időkorlátot a lakás és családi ház esetében kell alkalmazni, minden más ingatlan esetén a 15 éves időkorlát mérvadó. Amennyiben a magánszemély 5 éven belül adja el ingatlanát, – magasabb áron, mint amin vette – akkor az adóalap mértékét úgy számolhatja ki, hogy a megszerzett magasabb vételárból kivonja a korábbi árat. Az így kapott adóalapból pedig a 15%-os szja-t le kell vonni – ez tehát az adó, amit az értékesített ingatlan után kell megfizetnie.
 

Mennyit kell pontosan adózni?

A számított össze sávosan csökken, a lakás "tartásának" mértékvel arányosan. A lakás vásárlása utáni második évben a vételár különbözetének 90 százaléka, a harmadik évben 60 százaléka, a negyedik évben 30 százaléka az adózandó összeg.

Ha azonban a magánszemély 2019-ben egy olyan lakáscéljára szolgáló ingatlant (családi ház, lakás) értékesített, amelyet az eladó 2014-ben vagy azt megelőzően vásárolt vagy örökölt, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelem, tehát az eladónak nincs szja fizetési kötelezettsége.
 
Bizonyos esetekben azonban adómentes átruházás is alkalmazható ingatlanértékesítés esetén, tehát ilyenkor nem kell szja-t fizetni. Ez akkor történhet például, ha válás után a háztartási vagyonközösség már nem áll fenn, és az egyik fél megvásárlója a másik fél ingatlanrészét (kivásárolja).

Ha ön magánszemélyként értékesít ingatlant (vagy haszonélvezeti jogot), akkor az ebből szerzett jövedelem után kell megfizetni a 15 százalékos (vagy az évek tükrében releváns százaléknyi)  személyi jövedelemadót. Jövedelemnek számít az eladásból származó bevétel és az elszámolható költségek különbözete.

Bevételnek számít:

  • Eladási ár.
  • Az ingatlanért cserébe kapott dolog piaci értéke.
  • A vevő által fizetett késedelmi kamat.

A költségek, amik csökkentik az adóalapot:

  • Az ingatlanért  kifizetett vételár.
  • A szerzéssel kapcsolatban fizetett illeték
  • A vásárlás után végrehajtott értéknövelő beruházások értéke, mint például nyílászáró csere.
  • Állagmegóvással kapcsolatban végrehajtott beruházások értéke. Ide tartoznak az eladás előtti két évben végrehajtott munkák, amelyek értéke meghaladja az átruházásról szóló szerződésben szereplő összeg 5 százalékát. Ilyen lehet például a festés, a tapétázás vagy éppen a parkettázás. Minden ilyen költséget számlával kell igazolni.
  • Öröklés esetén az az összeg, ami alapján az illetéket megállapították. Ha az öröklés illetékmentes volt, akkor a hagyatéki leltárban szereplő összeget kell figyelembe venni.
  • Ha ajándékozás útján történt a tulajdonszerzés, akkor az eladás utáni bevétel (vételár) 75 százaléka a mérvadó. Ebben az esetben más költségeket már nem lehet elszámolni!
  • Az eladással kapcsolatban kifizetett költségek (hirdetés, ingatlanközvetítői jutalék, az értékbecslő díja, tulajdoni lap igénylése stb.).
 

Nem lakás célú ingatlanok esetén

Amennyiben a magánszemély nem lakás céljára szolgáló ingatlant kíván értékesíteni, a fentieknél kedvezőtlenebb adózási szabályokat tud csak alkalmazni. Ahhoz tehát, hogy mentesüljön az szja-fizetési kötelezettség alól, 5 év helyett legalább 15 éve birtokában kell lennie az eladni kívánt ingatlannak (teleknek, üdülőnek, termőföldnek, üzlethelyiségnek).
 

Kalkulátor az ingatlanértékesítési adó kiszámításához

Ha gyorsan és pontosan szeretné kiszámolni ingatlan értékesítése után fizetendő adóját, ajánljuk figyelmébe a NAV oldalán található „kalkulátort az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához”.
 

Bevallási kötelezettség

A 2019. évben történt értékesítés esetén a 19SZJA nyomtatványon kell a jövedelmet bevallani az adót megfizetni 2020. május 20-áig. Nem kell bevallani sem az ingatlan, sem pedig a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt akkor, ha az adómentes, vagy abból jövedelem nem keletkezik.
 
Arról, hogy idén milyen módokon és meddig tehet szja-bevallást itt tájékozódhat, azt pedig, hogyan teljesítheti személyi jövedelemadó befizetési kötelezettség itt tudhatja meg.
Szerző
Mirkó Anna