A legtöbb termék kapcsán megszűnik az EKÁER kötelezettség.

Az EKÁER bejelentési kötelezettség 2021 januárjától csak a bejelentés köteles termékek Közösségen belüli beszerzésére, értékesítésére, egyéb célú behozatalára és kivitelére, valamint az első belföldi nem végfelhasználó részére történő áfaköteles értékesítésre vonatkozik.
A bejelentés köteles termékek köre továbbra is azonos a termék listáját 2014-ben kiadott 51/2014. NGM rendeletben szereplőkkel. Kockázatos terméknek azok a kockázatos élelmiszerek, illetve az egyéb kockázatos termékek minősülnek, amelyek felsorolását a vonatkozó 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza. Pl. sertéshús, tej, ill. kavics, sóder, zúzott kő stb.
A Közösségen belüli termékbeszerzést, ill. az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó biztosítékot köteles nyújtani a belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén. Ez nem áll fenn az áfatörvény szerint fordított adózás alá tartozó termékekre.
A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettséget lehet úgy teljesíteni, hogy az állami adóhatóság erre a célra elkülönített letéti számlájára fizetjük a pénzt közvetlenül, esetleg garanciát nyújtunk.
 
Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó:
  • ha az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel
vagy
  • ha megfelel a következő feltételek mindegyikének:
  1. legalább két éve működik
  2. szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban
  3. a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
Az EKÁER kötelezettség minden – tehát nem csak útdíjköteles – gépjárművel végzett fuvarozással járó ügyletre vonatkozik.
 
EKÁER számot kell kérni a kockázatos élelmiszerek esetén akkor is, ha:
• a terméket nem útdíjköteles gépjárművel szállítják, illetve egy fuvar keretében egyazon címzettnek szállított termékek össztömege több mint 200 kilogramm, illetve adó nélküli ára több, mint 250 ezer forint
• egyéb kockázatos termékek esetében, akkor, ha nem útdíjköteles a gépjármű, és az egy fuvar keretében ugyanannak a címzettnek szállított termékek össztömege több mint 500 kilogramm, illetve adó nélküli ellenértéke több, mint 1 millió forint

Ami ugyanaz lesz
 
Megmarad a tömeghez és az értékhez kapcsolódó EKÁER-mentesség (egymillió forintos értékhatárig, ill. ötszáz kilogramm bruttó tömeget meg nem haladó termékek esetén, amennyiben ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység történik).
 
A 40 százalékos mulasztási bírság csak akkor szabható ki, ha az adózó nem tesz eleget EKÁER bejelentési kötelezettségének vagy hibás mennyiséget, illetve értéket jelent be az EKÁER-be. Egyéb EKÁER hiba jogi személyek esetén maximum 500 000 forintig, természetes személy esetén 200.000 forintig terjedő bírságot jelenthet.
 
A legtöbb termék kapcsán az EKÁER kötelezettség tehát megszűnik, 2021-től az EKÁER kötelezettség csak a kockázatos termék-kereskedelemre vonatkozik. Aki viszont bejelentés-köteles termékkel kereskedik, az fókuszáltabb figyelemre számíthat a NAV részéről.
 
kép forrása:www.truckingjobs.co.uk
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya