Sokan nem tudják, de bizony a közmunka végzéséből származó jövedelem is adóköteles, így fel kell tüntetni az adóbevallásban. Ám egyes juttatások ebben a jogviszonyban adómentesek.
 
 
A közfoglalkoztatási jogviszony jelenleg érvényben levő szabályait 2011-ben fektették törvénybe. Érdemes tudni, hogy a közfoglalkoztatás aktív korú, munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult személyek számára nyújt munkalehetőséget.
 

Ki dolgozhat közfoglalkoztatásban?

Bárki, aki 16 életévét betöltötte, álláskeresőnek minősül, és akit a közfeladatot ellátó szervezetek (pl. helyi önkormányzat, költségvetési intézmény, egyház, közhasznú szervezet stb.) közfoglalkoztatás keretében alkalmaz.
 

A közfoglalkoztatási jogviszony szabályai

Nézzünk néhány fontos szabályt a közfoglalkoztatással kapcsolatban:
  • a közfoglalkoztatotti jogviszony kizárólag határozott időtartamra köthető és próbaidőre nem köthető ki;
  • a közfoglalkoztatónak a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot kell engedélyeznie, amennyiben a határozott idejű munkaviszony minimum 3 napig, maximum 90 napig létesül;a közfoglalkoztatottnak be kell mutatnia a munkaszerződést a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább öt munkanappal. Fontos továbbá, hogy a közfoglalkoztatott maximum 20 munkanap szabadságot vehet ki.
 

Adózási szabályok

A közfoglalkoztatási munkaviszony több dologban különbözik a normál munkaviszonytól, de a társadalombiztosítási és adózási szabályok tekintetében a munkaviszonyra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
 
Az Szja törvény szerint közfoglalkoztatási jogviszonyból szerzett jövedelem nem önálló tevékenységből származó adóköteles bérjövedelmnek számít. Fontos tudni, hogy az adóköteles jövedelemet fel kell tüntetni az adóbvellásban; ezt még abban az esetben is teljesíteni kell, ha a magánszemélynek nem keletkezik tényleges adófizetési kötelezettsége.
 
Érdemes figyelembe venni azonban, hogy nem kötelező feltüntetni a közfoglalkoztató által nyújtott természetbeni ellátások (pl. térítésmentes étkezés, a munkavégezés helyére történő szállítás stb.) értékét, mert ezek a juttatások adómentesnek minősülnek.
Szerző
Ivanyos Judit