Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze.
 
 

A 2016-ban érvényes EGYSZA lapot itt érheti el.

 
 1. Civil kedvezményezettek

Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet a törvényben meghatározott ideig ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, és közalapítványok. Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő kedvezményezetteknek:
 • Magyar Tudományos Akadémia;
 • Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA);
 • az országos közgyűjtemények;
 • Magyar Állami Operaház;
 • Magyar Országos Levéltár;
 • Országos Széchényi Könyvtár;
 • Magyar Filmarchívum;
 • Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
 • az országos szakmúzeumok;
 • azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek;
 • a felsőoktatási intézmények;
 • Nemzeti Együttműködési Alap
 • Magyar Művészeti Akadémia.
 
2015-ben az előzőekben felsorolt intézményekkel azonos feltételekkel lehet kedvezményezett az Összefogás az Államadósság Ellen Alap is.
 
 1. Egyházi kedvezményezettek

Ebbe a csoportba tartoznak az elismert egyházak feltéve, hogy az adóhatóságtól technikai számot kaptak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat. A rendelkező nyilatkozaton a magánszemélynek az egyházi kedvezményezett technikai számát kell feltüntetnie.
 
A 2015-ben egyházi kedvezményezettként megjelölhető technikai számok a
http://ado1szazalek.com/adofizetoknek/2015/ervenyes-technikai-szamok-2015-204
 
oldalon találhatóak. A nyilatkozaton feltüntethető a kedvezményezett egyház elnevezése is.
 
Tudnivaló a rendelkező nyilatkozathoz:
Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.
 
Forrás: NAV