2019. augusztusában indult el a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatását célzó GINOP pályázati program, amelynek keretében a Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermekes szülőknek.
A program célja, hogy elősegítse a kisgyermekesek foglalkoztatását, illetve megkönnyítse a munka és a magánélet összehangolását a munkába való visszatérés során. A pályázati lehetőség az ország egész területén biztosított, hiszen a program részben európai uniós, részben pedig hazai költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.
 
 

Kik pályázhatnak a támogatásra?

 
Azok vehetnek részt a programban, akik a 20 hetesnél idősebb, de még nem óvodás, azaz 3 év alatti gyermeküket nem önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el, vagy a napközbeni gyermek felügyeletért személyi térítési díjat fizetnek.
 
A pályázat feltétele továbbá, hogy az állandó lakhelyükön vagy tartózkodási helyükön bölcsődei, mini bölcsődei vagy munkahelyi bölcsődei ellátás ne álljon rendelkezésre, vagy önkormányzat által fenntartott bölcsődébe helyhiány miatt a gyermeket ne tudják felvenni.
 
Emellett a támogatást igénylő szülőnek a program hatására kell visszatérniük, belépniük a munkaerőpiacra, így a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek inaktív munkaerőpiaci státuszúnak kell lennie, és azt is igazolnia is kell.
 
 

Milyen összegű támogatást lehet igényleni?

 
A támogatás összege maximum havi 40 ezer forint, de ha a gyermek elhelyezéséért fizetett díj ennél kevesebb, akkor az igényelhető összeg meg fog egyezni a bölcsődei havidíj összegével.
 
 

Hogyan nyújtható be a támogatási kérelem?

 
A támogatási és kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, 2023. március 31-ig lehet benyújtani, ügyfélkapus bejelentkezést követően a Magyar Államkincstár honlapján található igénylőrendszeren keresztül.
Az igénylés folyamata során először a kérelmezési felületen történt regisztrációt követően, a támogatási kérelmet, majd a pozitív támogatási döntés esetén a kifizetési igényléshez a kifizetési kérelmet kell kitölteni.
 
 

Mindkét szülő igénybe veheti a támogatást?

 
Egy gyermek után csak az egyik szülő részesülhet a támogatásban, azonban egy szülő több gyermek után is igényelheti azt.
 
A részletes információk a Magyar Államkincstár honlapján itt érhetőek el.
 
kép forrása: Pexels
 
Szerző
Szabó Éva