Ételt osztanak, ajándékot visznek a rászoruló gyerekeknek, időseken, betegeken segítenek, de még a külföldön rekedt magyarokat is hazahozzák. Hogy érnek el ennyi helyre és emberhez? Hogyan maradt fenn a Baptista Egyház évszázadok hányattatása után? Háló Gyulát a Magyar Baptista Egyház Kommunikációs Igazgatóját kérdeztük.
 

Adó1százalék.com: Miben különbözik a Baptista Egyház a többi keresztény egyháztól?

 
Háló Gyula: A baptisták a bibliai hitvalláshoz ragaszkodnak. A keresztség nálunk önkéntes, felnőttkorban történik teljes vízalámerítéssel. Innen kaptuk az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő.
 
Baptista sajátosság az önkéntesség is: önként keresztelkedünk, csatlakozunk az egyházhoz, de az egyház fenntartásáért folytatott munka, és a gyülekezetekben való részvétel is önkéntes. Egy másik jellemzőnk a pragmatikusság, a gyakorlatiasság. Ha valami történik, akkor egy baptista rögtön azon kezd el gondolkodni, hogy mit tegyen. Ez is az oka annak, hogy gyakorlatilag minden nagyobb egyházi támogatás nélkül teljesen önfenntartóan tudunk működni.
 
 
Gyülekezeteink nagyon családiasak. A családi élet megóvása nagyon fontos számunkra. A felekezetünkben minimális a válások aránya, ezzel nem azt mondom, hogy minden baptista házasság tökéletes, de ha kell, erőfeszítéseket teszünk azért, hogy egyben maradjon a család.
 
Szemléletmódunkban nem a liturgia vagy a kultusz van a középpontban, inkább a közösség játszik nagyon fontos szerepet nálunk. Vasárnaponként a közös istentisztelet mellett minden korosztály számára tartunk foglalkozásokat – külön a gyerekeknek, a fiataloknak és az időseknek is.
 

Adó1százalék.com: Mióta van Magyarországon Baptista Egyház?

 
Háló Gyula: Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt, a reformáció idején érkeztek Svájcból menekülve az első anabaptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. 1846-ban az újra megélénkült hazánkban a gyülekezeti élet, állami elismerésben pedig 1905-ben részesült egyházunk.
 
Az országban jelenleg 360 helyen van saját templomunk, hagyományunk szerint azonban inkább imaháznak nevezzük ezeket az épületeket.
 

Adó1százalék.com: A hitéleti tevékenység mellett milyen egyéb munkát végeznek?

 
Háló Gyula: Több karitatív szervezet is működik az egyházon belül – a Baptista Szeretetszolgálat, a Baptista Tevékeny Szeretet, a Filadelfia Gondozási Központ és néhány kisebb egyesület is. Ezek főként idősgondozással, betegápolással, házi gondozással és pszichiátria betegek ellátásával, ételosztással foglakoznak. Továbbá egy nevelőszülői hálózatot is működtetünk, melynek keretében állami gondozott gyerekeket fogadnak be, nevelnek baptista családok.
 
 
A Baptista Szeretetszolgálat minden karácsonykor megszervezi a Cipősdoboz Akciót, idén több mint 50 ezer hátrányos helyzetű gyerek kapott egy ajándékkal telített cipődobozt a magyar adományozók jóvoltából.
 
 
Emellett a szeretetszolgálaton belül működik a Rescue 24 nemzetközi speciális mentőcsapat is, amely katasztrófa helyzetekben nyújt segítséget a rászorulóknak, például földrengés, árvíz, tűzkár esetén, de a külföldön rekedt emberek hazahozásban is segítenek. A csoport Magyarországon is aktívan jelen van. Az árvizeknél mindig az elsők között segítenek, a vörösiszap-katasztrófa kárainak elhárításában is közreműködtek.

 

Adó1százalék.com: Mire fordítják az 1%-os felajánlásokat?

 
Háló Gyula: Egyrészt a helyi támogató intézmények és gyülekezetek fejlesztésére (szociális- és idősotthonok, hajléktalanszállók). A támogatások másik részét pedig a helyi közösségek kapják, hiszen általuk is folynak konkrét karitatív tevékenységek. Egyesek családi napközit vagy óvodát működtetnek, de rendszeresen segítik a rászorulókat is. Nyári táborokat szerveznek a rászoruló gyerekeknek, akik tárgyi és anyagi segítséget is kapnak. Közösségeink kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalokkal való foglalkozásra, de segítséget nyújtunk a szociálisan hátrányos helyzetűeknek életvezetési tanácsokkal, illetve anyagilag. Speciális csoportjaink foglalkoznak a társadalmilag leszakadt rétegek felzárkóztatásával, illetve a fogyatékkal élők segítésével.
 
 

Adó1százalék.com: Iskolákat is működtetnek?

 
Háló Gyula: Igen, vannak iskoláink is, szakközépiskolák, szakiskolák, építőipari, vendéglátóipari területeken, de OKJ-s képzéseket is tartunk. Működtetünk főiskolai, egyetemi képzéseket is, teológiai, zenei és szociális területeken. Emellett a gyülekezeteink is fenntartanak iskolákat, amelyekbe bárki beiratkozhat.
 
 
Alsó és középfokú képzéseinken egyébként jellemzően többségben vannak a nem baptista tanulók. Az iskolákban nincs szigorú vallásos oktatás, nincs kötelező hittanoktatás, ezek helyett általános bibliaoktatást és erkölcstant tartunk. Ugyanakkor nem erőltetjük rá a tanulókra, hogy az egyháznak bármilyen gyakorlatával azonosuljanak. Azt tapasztaljuk, hogy ennek nagyon pozitív hatása van, mivel nincs semmiféle vallási kötelezettség, és sokan iratkoznak be emiatt iskoláinkba, képzésinkre.
 

Adó1százalék.com: Azt hallani, hogy a baptisták között sok a zenész.

 
Háló Gyula: A társadalmi átlaghoz képest rengeteg zenészünk van, a komolyzenének nagyon nagy múltja van az egyházunkban. A baptisták között számos professzionális zenész van, az egyház több gyülekezeti énekkarral, zenekarral, minősített énekkarral rendelkezik. Ezen felül van szimfonikus zenekarunk és egy gospel együttesünk is.
 
A könnyűzenészek között is vannak híveink, például Mező Misi, a Magna Cum Laude együttes énekese is baptista.
 
 

Adó1százalék.com: Mi segítette az egyházat, hogy a baptisták egyre ismertebbek lettek a társadalomban?

 
Háló GyulaA történelmi egyházakkal évtizedek óta erősödik a baráti viszony, sok-sok közös program teszi ezt kézzelfoghatóvá. Az iskolák és szociális intézmények átvételével pedig a társadalom tágabb rétegeivel kerültünk kapcsolatba, így sokan bepillanthattak közösségünk életébe, értékeibe. Nagyon örülünk, amikor olyan visszajelzéseket kapunk tanároktól, vezetőktől, diákoktól, mennyire örülnek, hogy baptisták az intézményfenntartóik. A baptista gyülekezetek a helyi társadalmat is sokfelé zenei rendezvénnyel gazdagítják.
 

Adó1százalék.com: Ha valaki csatlakozni szeretne az egyházhoz, hogyan tudja ezt megtenni?

 
Háló Gyula: Alapvetően úgy, hogy elmegy egy konkrét gyülekezetbe, ott elkezd beszélgetni a lelkésszel. Ha tényleg hisz Istenben, és emiatt szeretne csatlakozni, akkor a teljes vízbemerítéssel, a keresztséggel egyházunk tagjává válhat. Bárki lehet egyébként baptista, olyan is, aki korábban más valláshoz, felekezethez tartozott – mindenkit szívesen fogadunk.
 
Nagyon köszönjük az eddigi felajánlásokat! Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ról a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat részére!
További információk: http://www.baptistasegely.hu/
 
Az Baptista Egyház adatlapját itt találja, ezen keresztül fel is ajánlhatja a szervezetnek 1%-át, töltse ki az EGYSZA lapot oldalunkon keresztül.