Alapesetben nem adóköteles az ingó tárgy vagyonátruházása, ám bizonyos esetekben adózni kell egy-egy dolog eladása esetén. Tudja meg, milyen esetekben kell adót fizetni, ha ingó tárgyat értékesít.
 
 
Érdemes tudni, hogy ingó vagyonátruházásnak minősül, ha a magánszemély bármely ingó dolgot értékesít. Ingó vagyontárgynak tekinthető bármely dolog, tárgy, ami nem minősül ingatlannak; ez alól azonban kivételt képez a fizetőeszközt, az értékpapír és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló (betakarítatlan) termés, termény.
 
A magánszemélynek nincsen adókötelezettsége, amennyiben az ingó értékesítésből származó összes jövedelme nem több 200 ezer forintnál. Ha azonban az értékesítésből származó bevétele meghaladja ezt az összeget, akkor a 200 ezer forint feletti rész után meg kell fizetnie a 15%-os adót. Fontos, hogy ebben az esetben a teljes jövedelmet be kell vallani, és annak 15%-os adóját csökkenteni kell 32 ezer forinttal.
 
Nem lehet élni a 200 ezer forintot menetességgel, ha az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység során történt. Gazdasági tevékenységnek számít az ingó értékesítés, amennyiben az üzletszerű, tartós, illetve rendszeres, tovább, ha ellenérték megszerezése irányul vagy azt eredményezi. Ilyenkor - az Szja törvény 58. § (1)-(5) bekezdése szerint – a jövetelemet önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni.
 
Emelett tudni kell, hogy ha valakinek 2018-ban kizárólag ingóértékesítésből származott jövedelme, akkor a NAV nem készíti el az adóbevallás tervezetét. Ha ezen bevételen kívül olyan jövedelme is volt, amelyről az adóhatóság kifizetői adatokkal rendelkezik (például munkabér), akkor a NAV elkészíti az adóbevallási tervezetet, melyet azonban ki kell egészíteni az ingóértékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó adatokkal.  
 
Az ingóértékesítéséből származó adóköteles jövedelmet a 163. sorban kell feltüntetni.
 
Ez alapján tehát az 58. § (7) bekezdés rendelkezései alapján 200 ezer forintos men­tességi szabály nem érvényesíthető. Ennek oka pedig az, hogy önálló tevékenység esetén a fizetendő egészségügyi hozzájárulás nem állapítható meg költségként; az ilyen típusú jövedelem 78%-a után a 15 százalékos szja-, valamint 27 százalékos eho-fizetési terheli az adófizetőt.
 
Fontos továbbá, hogy nincs szükség az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel jövedelmének megállapítására és bevallására, ha az adóév elejétől összesítve nem több 600 ezer forintnál. Ez a kedvező szabály az üzletszerű ingó értékesítés esetén is alkalmazható. Ha azonban a bevétel az adóév elejétől összesítve meghaladja a 600 ezer forintot, akkor a magánszemély a jövetelemet az összes bevételből köteles megállapítani.
Szerző
Ivanyos Judit