A 2018. évi bevallás kitöltése előtt érdemes tisztában lenni vele, hogy az ingatlan átruházásából származó bevétel bizonyos esetekben teljesen adómentes is lehet.
 
Íme a két eset:
 
Házassági vagyonközösség megszüntetése
A házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak, a vagyoni értékű jognak a házastárs, bejegyzett élettárs által történő megváltásából származó jövedelem adómentes. Vagyis ha az egyik fél lemond a közös lakásban meglévő tulajdonrészéről és ezért cserébe a másik fél lemond az egyéb közös vagyon őt megillető részéből egy ugyanakkora értékű hányadról, akkor ez az ingatlanátruházás adómentesnek. Adómentesség érvényesül akkor is, ha a tulajdonrész megváltása külső forrásból történik.
 
 
Ingatlan átruházása tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján
Ha a magánszemély más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant, vagyoni értékű jogot ruház át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében, akkor a magánszemély ebből származó jövedelme adómentesnek minősül. Adómentes továbbá a nyugdíjban részesülő magánszemély által központi költségvetési szervvel vagy helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés révén megszerzett vagyoni érték is.