A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján több millió magánszemély számára készíti el a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet, anélkül, hogy azt kérelmezni kellene. A hivatal megállapítja az adót, amely során automatikusan figyelembe veszi az év közben a munkáltatók, a kifizetők által levont, és befizetett adóeleget, valamint a kedvezmények érvényesítéséhez benyújtott adóelőleg-nyilatkozatokat.
 
Míg a KAÜ azonosítóval rendelkezők 2023. március 15-étől elektronikusan, az eSZJA portálon érhetik el a bevallási tervezetüket, addig KAÜ azonosító hiányában 2023. március 16-áig kérhető az adóbevallási tervezet postázása, amelyet a NAV egyszeri alkalommal és egy példányban tértivevényes küldeményként 2023. április 28-áig küld meg az adófizető részére.
 

Hogyan kérhető a postázás a BEVTERVK nyomtatvány segítségével?

 
A postázás kérésének egyik módja a BEVTERVK nyomtatvány kitöltése, amely az ÁNYK-keretprogramban érhető el.
 
A nyomtatvány kitöltése nagyon egyszerű, az azonosításra szolgáló adatok blokkban a nevet, születési nevet, születési dátumot és az adóazonosító jelet szükséges megadni. Majd keltezés és aláírás után már postázható is a NAV-hoz.
 
Törvényes képviselő vagy meghatalmazott is kitöltheti a nyomtatványt, ebben az esetben a NAV az adóbevallási tervezet is rajta keresztül juttatja el az adózóhoz.
 
2023. március 16-a és május 22-e között már csak személyesen vehető át az adóbevallási tervezet a NAV ügyfélszolgálatain. Ilyenkor a BEVTERVK nyomtatványon kell az adózónak aláírásával igazolnia a tervezet átvételét, amelyhez személyazonosító okmányra is szükség lesz.
 

Milyen más lehetőség állnak rendelkezésre a postázás kérelmezéséhez?

 
A papíralapú tervezet kérhető még az alábbi módokon:
  • SMS-ben a +36 (30) 344-4304-es telefonszámra elküldött üzenetben. Az üzenetben az adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia a következő formátumban: SZJA 8888888888 ééééhhnn,
  • a NAV honlapján elérhető webűrlapon (https://www.nav.gov.hu/eszja/eszja),
  • a NAV 1819-es számon elérhető Infóvonalán keresztül, amit hétfőtől csütörtökig 8:30 és 16:00 között, valamint péntekenként 8:30 és 13:30 között lehet hívni.
  • postai úton kötetlen levél formában,
  • személyesen a NAV ügyfélszolgálatain. Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje az ügyfélszolgálat-keresőben itt érhető el.
 
kép forrása: Pixabay
 
Szerző
Szabó Éva